Home / Nieuws & Blogs / Doe geen zaken onder een NDA!

Doe geen zaken onder een NDA!

| 12 december 2012

Die titel klinkt vast gek, want zaken doen onder NDA is toch juist veilig? Dan houd je geheim waar je zaken over doet, en dat kan best handig zijn. Maar dat is niet wat ik bedoel: ik wil waarschuwen tegen het behandelen van een NDA als een contract waarin gedane zaken worden vastgelegd.

Een geheimhoudingsovereenkomst of NDA (non-disclosure agreement) beschermt je bij het uitwisselen van vertrouwelijke informatie. Je legt vast welke informatie geheim is, hoe lang dit zo moet blijven en wanneer de geheimhouding eventueel vervalt. Zo kun je bijvoorbeeld een vertrouwelijke onderhandeling voeren of inzage krijgen in nog niet publieke concepten, ideeën of uitvindingen.

Wilt u een Engelse NDA laten controleren op vreemde zaken? Wij hebben in samenwerking met zusterbedrijf JuriBlox een AI gemaakt die geheel automatisch en gratis uw document controleert.
> Probeer nu NDA Lynn

NDA is voornamelijk voor onderhandelen en aan elkaar snuffelen

Een NDA is echter niet bedoeld om daadwerkelijk zaken te doen die méér zijn dan onderhandelen of anderszins aan elkaar snuffelen. De reden is simpel: daar staan geen clausules voor in de NDA.

Ik zie met enige regelmaat dat mensen een NDA inzetten om software te kunnen leveren. Dat is een probleem: software leveren vereist een licentieafspraak, en NDA's hebben zelden tot nooit licentieclausules. Dat roept dan meteen de vraag op, hoe ver reikt de licentie, wanneer wordt deze geschonden en hoe kan deze worden opgezegd?

Ook ander zakendoen onder NDA is niet handig. Denk aan het kopen of verkopen van producten waarbij de prijs of specificaties geheim moet blijven. Die geheimhouding kan prima in een NDA, maar beter is een koopcontract te maken waarin je naast geheimhouding ook zaken regelt als kwaliteit en garanties, levertijden, betaaltermijnen en wat er gebeurt bij wanprestatie.

Helemaal gevaarlijk is het om iemand in te huren met enkel een NDA als onderliggende afspraak. Is zo iemand dan ingehuurd als freelancer of als werknemer? Dat verschil kan fórse fiscale consequenties hebben. Verder: hoe wordt die persoon betaald? Is hij op elk moment oproepbaar, wat als hij slecht werk levert of u aansprakelijk stelt voor schade opgelopen tijdens het werk?

Met onze NDA-generator maakt u voor € 45,00 ex. btw een geheimhoudingscontract op maat, maar voor méér dan geheimhouding moet u deze echt niet gebruiken.