Home / Nieuws & Blogs / Duur en verlenging van hostingcontracten

Duur en verlenging van hostingcontracten

| 7 maart 2012

De duur van een webhostingcontract mag u in principe zelf bepalen, net als de manier (en termijn) waarop dit verlengd wordt. Deze zaken moet u wel vastleggen in uw voorwaarden. Bij consumenten gelden hierbij enkele beperkingen.

Een hostingcontract is juridisch gezien niet anders dan andere ‘duurovereenkomsten’, waarbij u gedurende een bepaalde tijd één of meer diensten zult verlenen. U kunt daarbij een expliciete termijn (“bepaalde tijd”) afspreken, of juist kiezen voor dienstverlening tot wederopzegging (“onbepaalde tijd”). Een contract voor bepaalde tijd loopt automatisch af na die termijn en is tussentijds niet op te zeggen. Een contract voor onbepaalde tijd mag altijd worden opgezegd, maar zowel u als de klant moet dan wel een redelijke opzegtermijn in acht nemen. Hierover meer in de volgende sectie.

In de praktijk wordt vaak gewerkt met contracten voor bepaalde tijd die stilzwijgend worden verlengd. Dat wil zeggen dat het contract na afloop wordt vernieuwd als de klant (of u) niets doet. Dat kan met dezelfde periode zijn, maar dat hoeft niet. Zo zou u een contract voor drie jaar kunnen sluiten dat daarna steeds met een jaar verlengd wordt als er niemand vraagt om beëindiging.

Consumentencontracten

Bij klanten die als consument een contract sluiten, gelden enkele nadere regels. U mag consumenten geen bepaalde-tijdcontracten van langer dan een jaar opleggen. Een verlenging mag niet langer dan een maand zijn en de ook opzegtermijn van de consument mag niet langer zijn dan die van u of langer dan een maand.
In de Telecommunicatiewet staat dat consumenten een contract met een telecommunicatie-aanbieder na de eerste verlenging altijd per maand mogen opzeggen. Dit geldt voor telefonie en internet, maar niet voor hostingpakketten of voor domeinnamen. Hosting is geen telecommunicatiedienst.

Op grond van de Wet Van Dam mogen consumenten elk contract na de eerste verlenging per maand opzeggen. Dit geldt natuurlijk ook voor hostingpakketten en voor domeinnamen. Dit kan heel lastige gevolgen hebben: zo koopt u domeinnamen in per jaar, maar mag uw consumentklant deze per maand opzeggen. Het is nog onduidelijk hoe dit zal uitpakken.

Maak gratis een notice-and-takedownformulier met onze generator. Of bestel met 20% korting documenten binnen de hostingbundel op JuriDox.