Home / Nieuws & Blogs / Een goede geheimhouding #startuprecht

Een goede geheimhouding #startuprecht

| 8 augustus 2014

Hoe houd je een goed idee geheim en wat heb je aan een NDA? Wie een goed idee heeft, heeft vaak anderen nodig om tot een daadwerkelijke realisatie of tot financiering te komen. Maar het risico bestaat dat de andere met het idee of concept aan de haal gaat. Het juridische instrument hiertegen is de geheimhoudingsovereenkomst of NDA (non-disclosure agreement) waarin de ontvanger van het idee belooft dit geheim te houden. Sta je daarmee nu sterk?

Een Non Disclosure Agreement moet door de wederpartij aanvaard zijn

Een NDA is een contract, en moet dus door de wederpartij worden aanvaard voordat het gelding heeft. Alleen maar een stempel “geheim” op een document zetten heeft niet zo veel waarde. Het beste is dus de wederpartij vooraf schriftelijk akkoord te laten gaan met de geheimhoudingsplicht. Het kan ook op andere manieren, zoals per e-mail of MSN, maar dat kan leiden tot bewijsproblemen.

Omschrijf het doel van de NDA zonder de geheime informatie te onthullen

Een NDA is geen eenvoudig document. In de NDA moet duidelijk worden vastgelegd welke informatie nu geheim gehouden moet worden. Dat is lastig: als de informatie al te duidelijk wordt omschreven, wordt daarmee het idee feitelijk al onthuld. Maar staat er te weinig, dan weet de ontvanger niet waarvoor hij tekent. Omschrijf ook duidelijk het doel van de NDA: waarom verstrek je deze informatie en hoe ga je verder?

Beperkingen op de geheimhoudingsplicht

Ontvangers bedingen vaak een aantal beperkingen op de geheimhoudingsplicht. Daarmee wil deze voorkomen dat informatie die hij allang had, ineens onder de geheimhoudingsovereenkomst valt. Bij grote bedrijven kan het goed voorkomen dat zij een idee allang hadden bedacht (en wellicht terzijde gelegd). Het kan niet zo zijn dat het dan door een NDA met een derde ineens geheim moet blijven.

Voorbeeldteksten en modellen voor NDA's

Er zijn talloze modellen en voorbeeldteksten op internet die je gratis kunt gebruiken. Alleen: hoe weet je dat die tekst voor jou geschikt is? Welke informatie is gedekt, wat mag je doen als de wederpartij de NDA schendt en beschermt hij jou of juist je wederpartij? Met onze NDA-generator maak je zelf een NDA op maat die wél aansluit bij je eigen situatie.

Doe geen zaken onder een NDA

Als laatste nog een tip: doe geen zaken onder een NDA. Zo zien wij regelmatig dat mensen een NDA sluiten en dan vrolijk software gaan ontwikkelen met elkaar. Dat is erg onverstandig. Een NDA bepaalt wat er geheim moet blijven, maar zegt niets over bijvoorbeeld intellectueel eigendom of winstdeling. Ook dingen in- of verkopen onder een NDA is onverstandig. Hoe zit het dan met zaken als kwaliteit en garanties, levertijden, betaaltermijnen en wat er gebeurt bij wanprestatie?

Gebruik een NDA om je onderhandelingen en voorbereidende werkzaamheden in vertrouwen te kunnen doen. Sluit daarna een écht contract waarin je regelt hoe je daadwerkelijk samen wilt werken met je partner.

Wat zijn belangrijke juridische aandachtspunten voor starters?

Je leest het in onze factsheet – Het recht voor startups!

 

Juridische documenten nodig?

Met de juridische generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kun je snel en tegen een gunstig tarief zelf juridische documenten opstellen voor jouw onderneming.