Home / Nieuws & Blogs / Een nieuw zakelijk contract springt af. Hoe gaat de Nederlandse rechtspraak hier mee om?

Een nieuw zakelijk contract springt af. Hoe gaat de Nederlandse rechtspraak hier mee om?

| 28 oktober 2011

Na weken of maanden onderhandelen breken de onderhandelingen af. Eén van beide contractspartijen ziet geen brood meer in de deal en wil in zee gaan met een concurrent. Tussen de soep en de patatten wordt dit je gemeld, hoewel jouw bedrijf al heel veel tijd heeft zitten in deze deal. Welke vergoeding kan je claimen?

In mijn vorige blog besprak ik het principe van contractsvrijheid in het Nederlands recht. Daar stelde ik tegenover dat het afbreken van onderhandelingen in een ver gevorderd stadium een precontractuele fout kan uitmaken. Indien die fout aantoonbaar is, kan het aanleiding geven tot vergoeding.

Eerste vraag: wanneer maakt het afbreken van onderhandelingen een fout uit?

Het hoogste rechtscollege aanvaardde in 2005 een vergoedingsplicht indien de ene partij bij de andere partij het gerechtvaardigd vertrouwen had gewekt dat de deal tot stand zou komen en het onaanvaardbaar is dat het vertrouwen wordt geschonden.

Opdat het afbreken van onderhandelen onrechtmatig zou zijn, moeten partijen al een lang traject van onderhandelingen achter de rug hebben. Anderzijds moet het aannemelijk zijn dat bij voortzetting van de onderhandelingen een overeenkomst zou zijn gesloten.

Om te beoordelen of de schending van het vertrouwen onrechtmatig is, kan van belang zijn of zich in de loop van de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan. En hoe lang er na die onvoorziene omstandigheden nog dooronderhandeld is.

Tweede vraag: welke vergoeding kan je claimen?

Als benadeelde onderhandelingspartner kan je vergoeding claimen van alle kosten die jouw bedrijf al maakte en nog dient te maken met het oog op de totstandkoming van de overeenkomst.

Daarbij worden alle feiten en omstandigheden van de onderhandelingen in overweging genomen. Criteria voor de omvang van de vergoeding zijn :
- de mate waarin het voor de andere contractspartij voorzienbaar was dat jouw bedrijf extra kosten zou maken;
- de omvang van de extra kosten;
- de verhouding met de kost die de andere contractspartij had moeten doen om zich in een eerder stadium op haar specifieke wensen te beraden;
- de mate waarin de andere contractspartij zich in onderhandelingen met je concurrent kosten kan besparen dankzij het voorwerk dat jouw bedrijf al heeft gedaan;

In mijn vorige blog haalde ik aan dat in uitzonderlijke gevallen de rechtspraak ook winstderving voor vergoeding in aanmerking neemt. Gederfde winst is het verschil tussen de huidige situatie en de situatie die was ontstaan indien de deal was doorgegaan. Het betreft dus een winstcompensatieclaim.

Op die manier worden onderhandelingspartners afgestraft die hun contractspartij eindeloos aan het lijntje houden en op kosten jagen.

ICTRecht Academy

Meer weten over aandachtspunten van ICT-contracten? Kom naar de praktische trainingen van ICTRecht Academy voor advocaten en algemeen publiek.