Home / Nieuws & Blogs / Een octrooiaanvraag zonder stropdas

Een octrooiaanvraag zonder stropdas

| 27 oktober 2010

Snel leveren is voor klanten altijd van groot belang. Maar hoe ver mag je daarbij gaan met je reclame-uitingen? Die vraag stond centraal bij een recente beslissing van de Raad van Toezicht voor octrooigemachtigden (waar ik overigens ook lid van ben als octrooigemachtigde). Het ging om een octrooikantoor dat adverteerde met "de unieke mogelijkheid om binnen één werkdag een product te beschermen". Daar was een klacht tegen ingediend. Eén werkdag is wel heel erg snel voor een octrooiaanvraag. Bovendien presenteerde de octrooigemachtigde in kwestie zich zonder stropdas op zijn website, dus dat kon nooit betrouwbaar zijn.

Een octrooiaanvraag opstellen is een lastige zaak. Het is een juridisch document waarmee een uitvinding wordt beschermd. Om die tekst sluitend te krijgen, heb ik zelf al gauw tussen de tien en twintig uur nodig, inclusief revisies en overleg met de klant of het zo echt wel goed staat en of er misschien nog wat bij moet. Voor een heel eenvoudige zaak waarbij een ervaren klant zelf al het nodige geschreven heeft, zou ik me kunnen voorstellen dat acht uur haalbaar is, maar ik zou het eng blijven vinden om zó snel een tekst af te ronden.

Uit de website van de octrooigemachtigde in kwestie bleek dat het iets genuanceerder lag:

Voor een modelbescherming of octrooibescherming betekent dit, dat u binnen één dag het concept van de aanvrage per email ontvangt.

Binnen een werkdag een eerste concept opleveren is inderdaad realistisch, maar de Orde merkt hierover terecht op dat dit niet hetzelfde is als octrooibescherming te hebben voor die uitvinding. Er moet dan immers nog feedback worden verwerkt (mogelijk in meerdere ronden) en dan moet de tekst nog worden ingediend.

Overigens heb je na indiening nog geen octrooi: dat duurt nog wel even. Wél ben je nu beschermd in zoverre dat je uitvinding vastligt, en anderen met latere octrooiaanvragen op hetzelfde achter het net zullen vissen.

En die stropdas? Die is gelukkig niet nodig:

De Raad is van oordeel, dat kledij zonder stropdas in de meeste omstandigheden tegenwoordig als adequaat wordt beschouwd. Er is dan ook geen sprake van schending van Gedragsregel 1d met betrekking tot het hooghouden van de eer en het aanzien van het beroep van octrooigemachtigde.

Wel kreeg de octrooigemachtigde een dringende aanbeveling zijn site aan te passen zodat duidelijk was wat je binnen die ene werkdag zou krijgen.