Home / Nieuws & Blogs / Een update van de Wegwijzer bekostiging digitale zorg

Een update van de Wegwijzer bekostiging digitale zorg

| 8 november 2022

Onlangs heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Wegwijzer bekostiging digitale zorg geactualiseerd. De mogelijkheden qua bekostiging van digitale zorg staan uitgelegd in dit document.

We hebben al eerder geschreven over het integraal zorgakkoord. Daar heeft digitale zorg ook een prominente plek gekregen, want de zorg moet nou eenmaal toegankelijk blijven. We hebben te maken met bijvoorbeeld vergrijzing en onderbezetting. Dat zou (deels) opgelost kunnen worden door technologische ontwikkelingen. Uit het document blijkt ook dat er gedacht wordt dat ‘goede digitale zorg (naast preventie, zorg en ondersteuning) een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij en aan een beter gezondheid van mensen’.

In deze update van NZa zijn er, naast algemene tekstactualisering, vier onderwerpen toegevoegd. Hieronder gaan we in op deze punten.

Zorgprestatiemodel GGZ

Sinds 2022 geldt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg, namelijk het zorgprestatiemodel. Met dit model is afscheid genomen van ‘de dbc's en zzp's in de gespecialiseerde GGZ, de dbbc's in de forensische zorg en de prestaties in de generalistische basis-GGZ’. Zo, dat zijn veel afkortingen in een zin! Het gaat om de diagnose behandel combinatie, zorgzwaartepakketten en diagnose behandeling en beveiliging combinaties.

In plaats van deze vele afkortingen zijn er consulten gekomen. De consulten maken geen onderscheid tussen de manier waarop de zorg is geleverd. Het kan dus zowel fysiek als digitaal. Zo’n consult hoeft trouwens niet ‘synchroon’ te zijn. Dus het hoeft niet face-to-face of screen-to-screen te zijn. Het kan ook zo zijn dat de patiënt met de zorgverlener via een chatfunctie communiceert en daardoor niet steeds direct antwoord krijgt.

Kortom, hier is beter ingespeeld op de nieuwe mogelijkheden in de praktijk.

Wijziging telemonitoring

Per 2023 wordt de zorgprestatie Telemonitoring omgezet naar een ‘overig zorgproduct’. Het was eerst een ‘registratieve zorgactiviteit’. Het is aangepast omdat deze zorg als registratieve zorgactiviteit ‘onvoldoende herkenbaar was in de declaratie en zorginkoop’. Deze oude vorm zou de doelmatigheid van de zorg en het gebruik van telemonitoring belemmeren, omdat het alleen gedeclareerd mocht worden wanneer er naast telemonitoring ook een polikliniekbezoek was of een fysiek consult. Het hele idee is juist dat deze reguliere consulten, die dus fysiek zijn, verminderd of zelfs vervangen worden. Dat zou op deze manier meer gestimuleerd moeten worden.

Welke kosten worden er dan vergoed? De kosten voor ‘personele inzet voor de monitoring van patiënten, accounts van de gebruikte software en onderhoud’ worden vergoed. Wat er precies bedoeld wordt met ‘accounts van de gebruikte software en onderhoud’ wordt niet duidelijk in het document. Er wordt nog aan een handreiking gewerkt, dus misschien wordt het daar wel duidelijk in. Op dit moment is de handreiking nog niet beschikbaar. Verder is het goed om te weten dat het aanschaffen van de apparatuur en de software niet wordt vergoed. Ook de implementatie is voor eigen rekening van de zorgaanbieder.

Facultatieve prestatie in de medisch-specialistische zorg

De facultatieve prestatie is sinds 2021 ingevoerd als aanvullende mogelijkheid voor het bekostigen van digitale zorg in de medisch-specialistische zorg. Dit is gedaan omdat sommige prestaties lastig te bekostigen zijn vanuit de reguliere dbc’s. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen op deze manier afspraken maken over deze zorgvormen. Speciaal voor dit onderwerp is er een themapagina. Daarop is meer informatie te vinden.

Digitaal, tenzij

Sinds 2022 geldt in de wijkverpleging: ‘digitale zorg, tenzij’. Dit houdt in dat technologieën ingezet worden daar waar het kan. Een ‘tenzij’ kan bijvoorbeeld zijn dat de individuele patiënt niet in staat is om de zorg digitaal te ontvangen. De wijkverpleging krijgt hier de vrijheid om samen met de patiënt te bepalen of digitale zorg passend is. Wel wordt er gezorgd voor ‘financiële prikkels’ om de toepassing van technologieën toch net wat aantrekkelijker te maken.

Declaraties doen en de administratieve taken worden vaak als last beschouwd in de gezondheidszorg. Logisch; er is al zo weinig tijd. Zo op het eerste gezicht lijken deze toevoegingen een stap in de goede richting. Of dat zo in de praktijk ook ervaren gaat worden is nog wel de vraag. Maar het stimuleren van digitale zorg heeft nog wel meer aandacht nodig.

Meer stappen durven ondernemen in de digitale zorg is deels ook aan het veld. Heeft u bepaalde software op het oog voor uw zorginstelling en heeft u hulp nodig rondom de afspraken of misschien zelfs bij de onderhandeling met de leverancier? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Meer weten over dit onderwerp? Lees hier verder: