Home / Nieuws & Blogs / EK-Poules op internet en de Wet op de Kansspelen: rode kaart?

EK-Poules op internet en de Wet op de Kansspelen: rode kaart?

| 1 juni 2012

Ja, ook wij saaie juristen doen weleens leuke dingen. Zo hebben we zoals bijna elke andere Nederlander op kantoor een EK Poule georganiseerd.

Maar ja, als rasechte jurist blijft het daar natuurlijk niet bij en kijk je uiteraard ook weer naar de wet.

Want hoe zit dat met al die EK poules die je op internet aantreft. Mag dat zomaar of vallen ze onder de Wet op de kansspelen?

Daar is enige tijd geleden ook al eens over gesteggeld.

Wat was er aan de hand? In 2004 stelde het welbekende tv-programma Nova dat ‘De nationale EK-poule.nl ‘ van De Lotto een illegaal kansspel zou zijn. Naar aanleiding daarvan werden er Kamervragen gesteld. Want was dat nu zo? Het antwoord was van Minister Donner (Justitie) destijds was ‘nee’:

“De Lotto mag op grond van artikel 6 van de Beschikking Sporttotalisator ten hoogste 370 sportprijsvragen per kalenderjaar organiseren. (…) Een toegestane variant betreft de zogenaamde poulespellen via internet.”

‘De nationale EK-poule.nl ‘ was daarmee dus niet in strijd met de Wet op de kansspelen.

Kort gezegd: een kansspel is in beginsel niet toegestaan, tenzij de overheid een vergunning heeft afgegeven.  De overheid heeft aan De Lotto een dergelijke vergunning afgegeven, waardoor het spel  ‘De nationale EK-poule.nl ‘ akkoord is bevonden.

Wat is dan precies een kansspel?  De wet (art. 1 sub a Wok) zegt het volgende:

“Het is verboden de gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen”.

In gewone mensentaal: als je meedoet aan een spel waarbij je zelf geen echte invloed hebt op de uitkomst en je er geld en/of prijzen mee kan winnen, is het een kansspel en daarmee dus niet toegestaan.

Dit betekent dus dat de EK-poules die je momenteel op internet aantreft in beginsel allen verboden zijn. Betekent dit dan nu game over?

Nee, gelukkig niet! De wet (art. 2 Wok) bepaalt namelijk eveneens dat een dergelijk spel wel is toegestaan indien de gelegenheden als eerder bedoeld, noch voor het publiek zijn opengesteld, noch bedrijfsmatig worden gegeven.

Ook dit even in normale mensentaal: het betekent dat je wel een kansspel mag organiseren indien je dit in een besloten groep doet (denk aan de subpoules) en je ze niet standaard ofwel stelselmatig organiseert. Ook dat laatste is het geval, het EK is bijvoorbeeld slechts eens in de 4 jaar dus als je alleen bij het EK of WK een poule organiseert is dat geen probleem.

Daarmee handelt ICTRecht ook niet in strijd met de Wet op de kansspelen: wij zijn slechts met een bescheiden clubje van 14 mensen en dit is slechts de eerste keer dat we dit organiseren onder ons.

Aan een ieder die meedoet met een EK-poule op internet: veel succes maar vooral plezier gewenst!