Home / Nieuws & Blogs / Elektronische handtekening in Second Life?

Elektronische handtekening in Second Life?

| 4 september 2007

Planet bericht over identiteitsbewijzen binnen Second Life. Een derde partij gaat voor Linden Labs (de ontwikkelaar van Second Life) de identiteit op verzoek van de gebruikers controleren. De avatars zullen aangeven of persoonsgegevens zoals de naam en leeftijd van de gebruiker zijn geverifieerd. Volgens Linden Labs beschermen de identiteitsbewijzen gebruikers tegen fraude in de virtuele omgeving.

Nu de identiteit van een gebruiker kan worden geverifieerd is het niet alleen mogelijk om gebruikers te beschermen tegen fraude. Het is waarschijnlijk tevens mogelijk om documenten binnen Second Life elektronisch te ondertekenen.

Om aan de definitie van een elektronische handtekening in de zin van artikel 3:15a, lid 4 BW te voldoen, dient de elektronische handtekening te bestaan uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens. Daarnaast moeten deze gegevens dienen als middel voor authentificatie.

Naam en leeftijd kunnen dienen als middel voor authentificatie. Zeker als deze gegevens zijn geverifieerd door een derde partij. De vasthechting aan- of logische associatie van elektronische gegevens (de virtuele overeenkomst) met andere elektronische gegevens (de naam en leeftijd) zal waarschijnlijk technisch mogelijk zijn.