Home / Nieuws & Blogs / Elektronische polis in aantocht

Elektronische polis in aantocht

| 14 december 2006

Op 5 november 2005 heeft onze toenmalige Minister van Justitie toegezegd om de voor- en nadelen van de elektronische verzekeringspolis te onderzoeken. Tijdens het congres “Internet Verzekeren”? te Rotterdam (georganiseerd door Euroforum) maakte een wetgevingsjurist van het Ministerie van Justitie kenbaar dat er daadwerkelijk actie is ondernomen om de elektronische verzekeringspolis mogelijk te maken.

Het sluiten van een verzekeringsovereenkomst langs elektronische weg vormt op het moment (juridisch) geen probleem. Natuurlijk dienen verzekeraars zich wel te houden aan alle informatieplichten die voortvloeien uit diverse wet- en regelgeving. Dat is in de praktijk helaas niet altijd het geval.

Na het sluiten van een verzekeringsovereenkomst dient de verzekeraar zo spoedig mogelijk een akte, de zogenaamde polis, af te geven. Deze akte dient volgens de huidige wetgeving een ondertekend geschrift te zijn. Om het hele proces van verzekeren elektronisch te laten verlopen ontstaat er een knelpunt bij deze akte (verzekeringspolis). Artikel 6:227a BW is namelijk niet van toepassing op de schriftelijkheidseis, die aan de verzekeringspolis wordt gesteld. Artikel 6:227a BW ziet namelijk toe op de totstandkoming van overeenkomsten. Een akte is echter een eenzijdige rechtshandeling. Daarom wordt er een voorstel gedaan om een nieuw artikel in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op te nemen. Zo wordt het voor een verzekeraar mogelijk om een elektronische polis aan haar klanten te verstekken. Het gehele verzekeringsproces kan hiermee elektronisch verlopen.

Krijg ik dan alleen nog maar een elektronische polis van mijn verzekeraar?
Nee, de verzekeraar moet de klant de mogelijkheid bieden om in te stemmen met een elektronische verzekeringspolis.

Men verwacht pas rond 1 januari 2008 de eerste elektronische verzekeringspolissen af te geven. We zullen zien of deze nieuwe ontwikkeling een grote verandering teweegbrengt in de wereld van de verzekeraars.