Home / Nieuws & Blogs / Europese privacyvoorvechters tikken Facebook op de vingers

Europese privacyvoorvechters tikken Facebook op de vingers

| 14 mei 2010

De Artikel 29 werkgroep, onder leiding van de Nederlandse voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens Jacob Kohnstamm, heeft Facebook laten weten (PDF) haar privacybeleid onacceptabel te vinden. Bij registratie zijn de instellingen direct op voor Facebook commercieel interessante wijze ingesteld, hetgeen afdoet aan de privacy van de gebruiker.

De werkgroep pleit voor een wijziging van de standaardinstellingen, zodat privacygevoelige informatie enkel nog met door de gebruiker zelf geselecteerde contacten wordt gedeeld. Verder zouden gebruikers per geval expliciet toestemming moeten geven voor de verstrekking van gegevens aan derden. Ook gegevens van andere contactpersonen die in een profiel opgenomen zijn kunnen niet zonder expliciete toestemming voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Er is regelmatig kritiek op de manier waarop sociale netwerksites omgaan met privacy. Vorig jaar kwam Hyves, de Nederlandse tegenhanger van Facebook, in opspraak vanwege een reclamecampagne voor het Ministerie van Justitie waarin de gegevens van Hyves-leden werden gebruikt. Ook gegevens waarvan gebruikers hadden aangegeven dat ze alleen voor directe contacten zichtbaar waren werden doorgegeven aan derde partijen om de campagne mogelijk te maken. Voor het doorgeven van die afgeschermde gegevens had Hyves echter geen expliciete toestemming van haar gebruikers verkregen.