Home / Nieuws & Blogs / Gaat u ICT inkopen? Genereer dan uw ICT-inkoopvoorwaarden!

Gaat u ICT inkopen? Genereer dan uw ICT-inkoopvoorwaarden!

| 24 juli 2013

Bent u van plan om ICT in te kopen? Wilt u graag alles zelf in de hand houden? Vaak zullen de ICT leveranciers zelf hun algemene voorwaarden hanteren, maar deze zijn in de meeste gevallen nadelig voor u als opdrachtgever. In sommige gevallen worden er zelfs helemaal geen algemene voorwaarden gehanteerd en is er dus niets geregeld. Om te voorkomen dat u in een lastige situatie terecht komt door ongunstige bepalingen is het handig om uw eigen voorwaarden te hanteren. Met onze generator maakt u uw ICT-inkoopvoorwaarden op maat!

In de algemene voorwaarden wordt geregeld wie waarvoor aansprakelijk is, wat de verplichtingen van partijen zijn en hoe het zit met de betalingen. Leveranciers hanteren vaak voorwaarden die in hun eigen voordeel zijn. Bijvoorbeeld uitsluiting van aansprakelijkheid, korte betalingstermijnen en lange opzegtermijnen. Bij de inkoop van ICT wilt u graag verzekerd zijn van deugdelijke diensten zonder lastige situaties. U kunt daarom uw eigen inkoopvoorwaarden hanteren die duidelijke afspraken maakt tussen u en uw leverancier. Met onze generator kunt u, zonder juridische kennis en door middel van gemakkelijke vragen, binnen enkele minuten uw eigen inkoopvoorwaarden opstellen.

Daarnaast is het mogelijk om met behulp van deze generator uw ICT-inkoopovereenkomst te maken. In deze overeenkomst legt u de afspraken tussen u en de leverancier vast en geeft u op wat de prijzen, werkzaamheden en duur van de overeenkomst zullen zijn. Deze afspraken zijn dan van toepassing op deze specifieke relatie tussen u en uw leverancier.

Maak direct uw ICT-inkoopvoorwaarden op maat voor maar € 199,-!