Home / Nieuws & Blogs / Game idee juridisch beschermen

Game idee juridisch beschermen

| 25 augustus 2014

Een veel gestelde vraag van game-ontwikkelaars is of het mogelijk is om een idee/concept voor een game juridisch te beschermen. Een logische vraag omdat (startende) ontwikkelaars vaak in gesprek moeten met opdrachtgevers en/of investeerders. Tijdens dit soort gesprekken wil je niet alles prijsgeven, maar tegelijkertijd wil je jouw gesprekspartner overtuigen van je ideeën en hoe dat tot een succes kan worden gebracht. De vrees is dan ook aanwezig dat deze derden er met hun idee vandoor gaan. Wat hiertegen te doen?

Auteursrecht bij games

Het is vrij lastig om een idee juridisch te beschermen. Een creatief werk, zoals een game, geniet in beginsel auteursrechtelijke bescherming. Eis is wel dat de game concreet is uitgewerkt en origineel is. Voldoet uw game aan deze eisen dan verkrijgt u automatisch auteursrecht op uw game, registratie is dus niet nodig. Een origineel idee of concept voor een game dat niet voldoende is uitgewerkt is dus ook niet auteursrechtelijk beschermd. Ook niet indien u dit laat registreren bij de Belastingdienst of middels een i-Depot.

Registratie is voornamelijk bewijsrechtelijk relevant, u kunt bewijzen dat u op een bepaalde datum een idee had. Of dat idee origineel is en voldoende uitgewerkt is hangt niet af van de registratie. Om ervoor te zorgen dat een idee voldoende concreet is uitgewerkt, kunt u bijvoorbeeld uitvoerig en gedetailleerd opschrijven wat uw idee precies omhelst, wat de concrete elementen zijn en waarom dit origineel is.

NDA (non-disclosure agreement)

Mocht u voordat u tijd en energie wilt steken in het ontwikkelen van een game willen peilen of uw idee of concept succesvol zou kunnen worden, dan kunt u gebruik maken van een geheimhoudingsovereenkomst (NDA). In een NDA kunt u vastleggen dat de partij waarmee u spreekt, het besproken idee geheim zal houden. Indien de partij toch uw idee openbaar maakt riskeert deze partij een boete.

Het is wel aan u, de aanbieder van de geheime informatie, om te bewijzen dat de wederpartij zich niet heeft gehouden aan de geheimhoudingsovereenkomst. Het is geen verplichting voor de wederpartij om een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen. Een dergelijke overeenkomst kan ook afschrikwekkend werken en voornamelijk de grotere ondernemingen zullen hun eigen NDA willen hanteren.

Bent u van mening dat u in het bezit bent van een origineel idee/concept voor een game of ander creatief werk, zorg dan dat u dit voldoende en concreet uitwerkt. Beschrijf eerst uitvoerig wat uw idee/concept omhelst, wat de concrete elementen daarvan zijn en waarom dit origineel is. Op deze manier geniet u auteursrechtelijke bescherming en voorkomt u dat iemand anders er zomaar met uw idee vandoor gaat.

 

Juridische documenten nodig?

Met de generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kunt u snel en tegen een gunstig tarief zelf uw juridische documenten opstellen. U vindt al uw arbeidsrecht, ICT, privacy, webwinkel en andere documenten voor uw onderneming bij JuriDox.