Home / Nieuws & Blogs / Gebruik logfiles om toestemming cookies te bewijzen

Gebruik logfiles om toestemming cookies te bewijzen

| 6 augustus 2012

In het verslag van de rondetafelbijeenkomst over de cookiewet, waarbij de OPTA, DDMA en IAB aanwezig waren, geeft de OPTA een idee hoe site-eigenaren “toestemming” onder de cookiewet kunnen bewijzen.

De OPTA adviseert site-eigenaren om op het moment dat de bezoeker toestemming voor het plaatsen van cookies geeft, om deze toestemming te loggen. De logfiles kunnen dan dienen als bewijsmateriaal bij eventuele klachten (en bij waarschuwingen/boetes van de OPTA, natuurlijk). Aangeraden wordt om bij het loggen van de toestemming, bijvoorbeeld in de cookies, op te slaan welke informatie op dat moment aan de webbezoeker werd gegeven en welk privacy statement gold.

Hekel puntje blijft het opslaan van cookies van derden. Het privacy statement van de betreffende derde is daar op van toepassing. De OPTA adviseert daarom terecht om, als je als site eigenaar ook toestemming vraagt voor derden die op de site cookies plaatsen, contractueel vast te leggen welke informatie die partij wel en niet mag verzamelen.