Home / Nieuws & Blogs / Gemeente eist met succes domeinnaam op

Gemeente eist met succes domeinnaam op

| 9 juni 2010

De combinatie van de naam van een gemeente en het woord ‘gemeente’ behoort naar haar aard toe aan die gemeente. Daarom kan een gemeente een domeinnaam van die vorm opeisen. Dat blijkt uit een enige tijd geleden gedane uitspraak in een door de gemeente Oldambt aangespannen rechtszaak over de domeinnaam gemeenteoldambt.nl.

Een stichting had deze domeinnaam enkele jaren daarvoor geregistreerd en weigerde deze kosteloos aan de gemeente over te dragen. Hierop besloot de gemeente actie te ondernemen en met succes.

De argumentatie argumentatie van de rechter in dit geding is opvallend. Weliswaar erkent deze dat een algemeen gangbare geografische aanduiding als Oldambt niet kan worden gemonopoliseerd, hij stelt echter wel dat ‘de combinatie van de bestanddelen ‘Oldambt’ en ‘gemeente’ als desbetreffende benaming naar haar aard toebehoort aan de gemeente en zodoende in die zin meer rechten kan doen gelden op die naam'.

Het feit dat de domeinnaam in handen is van een andere partij dan de gemeente Oldambt, levert 'het reële gevaar op dat het publiek in verwarring wordt gebracht of wordt misleid omtrent de mogelijkheid met die naam toegang te verkrijgen tot officiële informatie van de gemeente of omtrent de herkomst van de aan te treffen informatie'. Ook de omstandigheid dat de rechter er niet van overtuigd is dat ‘het bezitten van de domeinnaam is ingegeven door enige ideële gedachte aan de zijde van de stichting, wat in de gegeven omstandigheden aannemelijk maken dat de stichting ten nadele van de gemeente op parasitaire wijze heeft willen profiteren van het bezit van de bedoelde domeinnaam.’

De rechter vindt schijnbaar dat een dergelijke domeinnaam zodanig samenhangt met een gemeente dat een particuliere partij minder recht op de naam heeft, aangezien er snel verwarring kan optreden bij het publiek. De vraag blijft dan wel of de uitspraak hetzelfde zou zijn geweest als de stichting wél een ideële website had gehad. Dan zouden mensen natuurlijk ook in de waan kunnen zijn dat ze op een site van de gemeente waren aanbeland.

In de geschillenregeling voor .nl domeinnamen is hier wel een duidelijk antwoord op. Een gemeente kan een domeinnaam opeisen als de wederpartij geen legitiem belang heeft bij de domeinnaam en als de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Echter, het niet-commercieel gebruiken van een website wordt binnen deze procedure wél als legitiem belang aangemerkt. Als de stichting een dergelijke ideële website had gehad dan had zij de domeinnaam dus hoogstwaarschijnlijk kunnen behouden.

De uitspraak is in ieder geval goed nieuws voor menig gemeente om een felbegeerde domeinnaam op te kunnen eisen. Heel wat van dergelijke domeinnamen zijn in handen van particuliere partijen die ze economisch inzetten (voor bijvoorbeeld een startpagina). Het is slechts wachten op de volgende uitspraak.