Home / Nieuws & Blogs / Handelsnamen in domeinnamen, hoe zat dat ook alweer?

Handelsnamen in domeinnamen, hoe zat dat ook alweer?

| 16 mei 2017

In mijn vorige blogpost beschreef ik wat de juridische aandachtspunten zijn bij het opnemen van andermans merk in een domeinnaam. In deze post ga ik het hebben over handelsnamen in domeinnamen. Want wat zijn de regels over het opnemen van een handelsnaam in jouw domeinnaam? Wanneer is er sprake van handelsnaaminbreuk? En wanneer er sprake is van inbreuk, moet je de domeinnaam dan meteen overdragen?

Handelsnaam in jouw domeinnaam

De naam van een bedrijf is een handelsnaam. Juridisch gezien is de naam van een bedrijf pas een handelsnaam indien het bedrijf met zijn handelsnaam naar buiten treedt. Het bedrijf kan bijvoorbeeld middels visitekaartjes, briefpapier en een website - die is gekoppeld aan een domeinnaam - naar buiten treden. Op zijn website vermeldt het bedrijf bijvoorbeeld groot zijn naam/logo in de header en op de contactpagina staat zijn bedrijfsnaam weergeven. Een handelsnaam kan hetzelfde zijn als de domeinnaam, maar dit is niet altijd het geval. Onze handelsnaam (ICTRecht) komt terug in onze domeinnaam. Maar er zijn genoeg bedrijven die hun handelsnaam niet hebben opgenomen in de domeinnaam, of zelfs een handelsnaam van een ander hanteren in hun domeinnaam. Dit laatste kan onrechtmatig zijn.

Inbreuk op het handelsnaamrecht

Kortgezegd mag je concurrent geen handelsnaam voeren die hetzelfde is of verwarrend veel lijkt op jouw handelsnaam wanneer jij deze handelsnaam al eerder gebruikte. Dit geldt ook als de handelsnaam beschrijvend of niet origineel is.

Praktijkvoorbeeld handelsnaam en domeinnaam 1

Zoals in de eerste alinea omschreven kan een handelsnaam overeenkomen met de domeinnaam (ICTRecht), maar het kan ook zo zijn dat de domeinnaam en handelsnaam anders zijn. Stel dat er een ander bedrijf de domeinnaam www.ict-recht.nl gebruikt en met de website op deze domeinnaam naar buiten treedt onder de handelsnaam Hogeschool van Amsterdam. In dit geval zal er waarschijnlijk geen sprake van handelsnaaminbreuk. De handelsnaam Hogeschool van Amsterdam is niet hetzelfde of verwarrend ten opzichte van de handelsnaam ICTRecht en daarnaast is de Hogeschool van Amsterdam een opleider terwijl ICTRecht een juridisch adviesbureau is.

Gebruikt een ander bedrijf of concurrent toch een soortgelijke handelsnaam op een website in een soortgelijke branche en ontstaat daardoor een kans op verwarring, dan is er waarschijnlijk sprake van handelsnaaminbreuk. Indien er inderdaad sprake is van handelsnaaminbreuk kun je de concurrent sommeren de domeinnaam over te dragen en/of het gebruik van de domeinnaam te staken. Deze laatste eis kwam recent aan bod in de zaak The Office Operators BV. – Bouwens.

Praktijkvoorbeeld handelsnaam en domeinnaam 2

The Office Operators is een bedrijf dat flexwerk- en vergaderplekken aanbiedt en is sinds 2010 houder van de domeinnaam www.theofficeoperators.nl. Het vrouwelijk personeel draagt rode jurken, dit is ook te zien op de gekoppelde website. De concurrent Bouwens& is sinds 2015 houder van de domeinnaam www.theofficehost.nl en treedt sinds 2016 op deze domeinnaam naar buiten als The Office Host (powered by Bouwens&).

Op de contactpagina van de website staat duidelijk Bouwens& als handelsnaam weergegeven. Bouwens& biedt receptie-, beveiligings- en chauffeursdiensten aan voor bedrijven en op hun website is op de homepage een vrouw afgebeeld in een rode jurk. The Office Operators vindt dat er sprake is van handelsnaaminbreuk en eist onder andere staking van het gebruik van de domeinnaam www.theofficehost.nl

Volgens de rechter is er op het eerste oog gelijkenis aanwezig tussen de handelsnamen in combinatie met de rode jurken. De zaak krijgt een spoedeisend belang en komt vervolgens voor de voorzieningenrechter in kort geding. Daar gaat de rechter in op de vraag of er door de aard en plaats van ondernemingen kans op verwarring is bij het publiek. De plaats van beide ondernemingen – beide werkzaam in Amsterdam – komt overeen. De aard van de ondernemingen komt echter niet overeen. Het publiek van partijen wordt vermoed deskundig te zijn en de concurrent vermeldt in iedere communicatie Bouwens&. Verwarringsgevaar is daarom niet aanwezig en de eis van The Office Operators wordt het afgewezen.

In deze zaak is er kortgezegd volgens de voorzieningenrechter geen sprake van handelsnaaminbreuk omdat beide bedrijven op de domeinnamen anders naar buiten treden en beide in een andere branche werkzaam zijn. Hierdoor is de voorzieningenrechter van mening dat er van verwarring geen sprake is.

Hoewel de voorzieningenrechter stelt dat niet is gebleken dat daadwerkelijk verwarring zich heeft voorgedaan, heb ik enigszins mijn twijfels bij deze stelling.

theofficehost vs theofficeoperators - case handelsnamen en domeinnamen

Voor een onoplettende bezoeker vind ik het niet direct duidelijk met wie ik te maken krijg bij een bezoek aan de websites. Op de website van Bouwens& staat in de header de naam “The Office Host” groter weergegeven dan de handelsnaam “Bouwens&” en hebben ze het op de homepage over “kantooromgeving”. Iets waar The Office Operators bezoekers van haar website ook heel goed mee van dienst kan zijn. Dan is er nog niets eens gesproken over de rode jurken.

De uitkomst van domeingeschillen zijn op voorhand niet altijd even goed voorspelbaar. Ga daarom dan ook niet direct over tot overdracht van de domeinnaam indien je een sommatiebrief ontvangt. Soms kan het aanpassen van je website ook tot een oplossing leiden. Houd wel altijd in gedachten om problemen te voorkomen dat de Handelsnaamwet eist dat er verwarring kan ontstaan tussen twee handelsnamen. In de praktijk wordt inbreuk snel aangenomen indien de twee handelsnamen op elkaar lijken, mits de branches - waar de twee handelsnamen werkzaam in zijn - ook hetzelfde zijn.

 

 

Geschillen over domein, merk of handelsnaam

Geschillen over domeinnamen en merken of handelsnamen komen regelmatig voor. Ook als de domeinnaam geheel te goeder trouw geregistreerd of gebruikt wordt.