Home / Nieuws & Blogs / Heeft Real Networks kans van slagen bij vordering tot inzage in computers van Edskes?

Heeft Real Networks kans van slagen bij vordering tot inzage in computers van Edskes?

| 7 december 2012

Gisteren diende een zogenaamd incident in het hoger beroep in de rechtszaak tussen Real Networks en de heer Edskes voor het Hof Den Haag. Voor het Hof vordert Real Networks inzage in computers van dhr. Edskes, waaruit zou blijken dat Edskes inbreuk zou maken op de mediaplayer van weleer “Real Player”. De rechtbank had echter eerder geoordeeld dat er geen sprake was van auteursrecht inbreuk, en wees onder meer de vordering tot inzage af. En daar is in hoger beroep (nog) niet over geoordeeld. Tja, en wat moet je dan als Hof? Complex? Jazeker. Interessant? Des te meer!

 

Wat was er aan de hand?

Bewijsbeslag

Bijna drie jaar geleden inmiddels, op 17 februari 2010, heeft Real Networks beslag laten leggen op gegevensdragers van dhr. Edskes, waarop zich de vermeend inbreukmakende Real Alternative software zou bevinden, door middel van een zogenaamde ex parte procedure.

Eerste aanleg

Op 2 november 2011 diende de zaak voor de rechtbank Den Haag. In die zaak stelde Real Networks zich op het standpunt dat dhr. Edskes verantwoordelijk zou zijn voor openbaarmaking en verveelvoudiging van “freeware”-alternatief Real Alternative, door deze ter download aan te bieden door middel van een hyperlink op zijn website www.codecpack.nl. De link verwees echter naar een andere website of FTP-server.

Wat ik al opmerkelijk vond aan dat vonnis, is dat de rechtbank er veronderstellende wijs vanuit ging dat de Real Player Codecs en Real Player Plugins auteursrechtelijk beschermde werken zouden zijn, dat Real Networks daarop auteursrechthebbende zou zijn, en dat deze software gekopieerd zou zijn in Real Alternative. En daarmee een inbreuk zouden maken op het auteursrecht – en dus ongeacht of dat daadwerkelijk het geval zou zijn. Ook nu nog zet ik daar mijn vraagtekens bij (maar dit zal meer ter sprake komen in het hoger beroep in hoofdzaak).

Toch wees de rechtbank alle vorderingen van Real Networks, waaronder de vordering tot inzage in de beslagen computers, af.

De rechtbank heeft daarbij geoordeeld dat slechts is vast komen te staan dat een link op codecpack.nl zou verwijzen naar het bestand Real Alternative op de server van het Duitse FreeNet, en dat Edskes Real Alternative dus niet heeft verspreid vanaf één of meer door hem beheerde FTP-servers. Ook het beschikbaar stellen van een link, als bewegwijzering naar de locatie van het bestand van Real Alternative, is volgens de rechtbank geen inbreuk op de vermeende auteursrechten van Real Networks. Real Networks werd daarom in het ongelijk gesteld, en diende de onderling afgesproken proceskosten (ad EUR 48.000,-) te vergoeden.

Hoger beroep: getuigenverhoor

Real Networks heeft het daar echter niet bij laten zitten en tekende hoger beroep aan. In maart dit jaar vond het getuigenverhoor plaats voor het Hof Den Haag. Tijdens die zitting werd Edskes gehoord over zijn eventuele betrokkenheid bij het openbaarmaking / verveelvoudigen van de Real Alternative software – onder andere via een aantal Aziatische FTP-servers.

Inzage

En gisteren vond dan  de vordering in incident in hoger beroep plaats voor het Hof Den Haag. Inzet van het geschil was echter anders dan in eerste aanleg: Volgens de advocaten van Real Networks zou dhr. Edskes Real Alternative niet alleen via een hyperlink aanbieden, ook zou dhr. Edskes  Real Alternative zelf hebben gemaakt, daarbij codecs en plugins van Real Player hebben gebruikt, en zelf ter download beschikbaar hebben gesteld. Maar: om daarvoor het bewijs volledig rond te krijgen, zou inzage in het beslagene nodig zijn.

Verkapt hoger beroep?

Het Hof vroeg zich echter allereerst af of het hier nu wel om de vordering om inzage ging, of dat er een ‘verkapt hoger beroep’ zou plaats vinden. En was het wel het juiste moment om nú de inzage te vorderen, en kon dat niet beter in de hoofdzaak (met de grieven tegen het vonnis van de rechtbank)?

En daar heeft Real Networks zich denk ik aan gesneden: ze heeft nog niet gegriefd tegen het vonnis van de rechtbank waarin juist werd gesteld dat er géén inbreuk was. En dat oordeel van de rechtbank staat daardoor vooralsnog vast. En daarom is er geen grond voor inzage.

Enige aspect waar Real Networks toch mogelijk inzage door zou kunnen krijgen, is het vermeende ‘nieuwe’ aspect dat Edskes de software zelf ook zou aanbieden. Volgens Real Networks zou er namelijk niet alleen sprake zijn van een hyperlink naar de FreeNet server, maar ook een hyperlink naar het uitvoerbare bestand van Real Alternative. Via de website van Edskes.

Edskes heeft zich daarbij echter beroepen op de deskundigen van Fox-IT. Zij stellen dat Real Alternative volgens de link op de servers van Edskes zouden kunnen bevinden, tenzij er sprake zou zijn van een .htaccess bestand, waarin een verwijzing zou zijn opgenomen naar de daadwerkelijke vindplaats – en dat zou zijn gebruikt. Real Networks vindt echter dat het niet is bewezen dat dat .htaccess bestand ook aanwezig was op het moment dat de vermeende inbreuk zou zijn bewezen, omdat Edskes had aangegeven in het verleden niet altijd een .htaccess bestand te hebben gebruikt.

Beslag op onjuiste gronden verleend?

Stel nu dat het Hof net zo veronderstellende wijs te werk zou gaan als de rechtbank en er van uit zou gaan dat Real Alternative inbreuk zou maken. En stel nu dat Edskes inderdaad geen .htaccess bestand zou hebben gebruikt. Dan zou dat betekenen dat Edskes de software dus zelf openbaar heeft gemaakt en heeft verveelvoudigd, en niet via een hyperlink. Dat zijn, als ik het goed heb begrepen, nieuwe feiten die nog niet bekend waren ten tijde van het leggen van het beslag. Ik meen dat het betreffende beslag dan op onjuiste gronden is verleend: dat was immers enkel gebaseerd op de hyperlink. En dat betekent dus dat het verlof tot beslag niet verleend had mogen worden – en dus opgeheven zou moeten worden. Ook inzage zou daardoor dus niet mogelijk moeten zijn.

Inzage niet toegestaan?

En stel nu dat ook deze hobbel wel zou worden genomen. Is inzage dan toegestaan? Ik vraag het me af. Immers: voor inzage is het vereist dat er sprake is van een rechtmatig belang bij inzage van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking. Van een rechtmatig belang zal wel sprake zijn – maar of de beslagen bescheiden ook voldoende bepaald waren, vraag ik me af. Volgens Real Networks zou er namelijk beslag zijn gelegd op alleen die bescheiden die door middel van indexering beperkt zijn tot gegevens/informatie met bepaalde zoektermen (zoals “Real Alternative”, “server-b1.edskes.com” etc.). Maar wat ze daarmee precies willen vinden, blijkt niet echt. Het lijkt daarmee in mijn optiek toch alsof Real Networks wil vissen naar bewijs, omdat ze niet precies weet welke data dit dan zijn (een zgn. “fishing expedition”). Ook moet er dus sprake zijn van een rechtsbetrekking, zoals inbreuk of een onrechtmatige daad. Maar daarvan is vooralsnog geen sprake: het bewijs dient juist om deze rechtsbetrekking aan te tonen. En de rechtbank heeft vastgesteld (hetgeen nog steeds geldt nu er nog niet tegen gegriefd is) dat er geen inbreuk, en dus geen rechtsbetrekking, is. Bovendien is een rechtens relevant belang volgens de Hoge Raad (“handhaving van intellectuele eigendomsrechten”, bijvoorbeeld) onvoldoende. Ik vrees dus voor Real Networks dat het inzageverzoek ook op deze punten zal stranden.

En nu?

Tja… en nu? In ieder geval is het wachten op 19 februari 2013: dan volgt het arrest van het Hof op de vraag of Real Networks inzage mag krijgen in het beslagene. Wat het Hof beslist? Ik weet het nog niet, maar ik geef Real Networks weinig kans…