Home / Nieuws & Blogs / Heeft u een werkbaar open source-beleid?

Heeft u een werkbaar open source-beleid?

| 20 november 2008

Steeds meer bedrijven ontdekken open source software. Vanwege de (echte of vermeende) risico's die aan het gebruik van open source kleven, wordt er dan al snel beleid ingevoerd om dit onder controle te krijgen. Helaas blijkt dit beleid maar al te vaak neer te komen op "open source mag niet worden gebruikt, behalve in uitzonderingsgevallen die schriftelijk en in drievoud goedgekeurd moeten worden door de bedrijfsjurist en drie managementlagen."

Een praktisch open source beleid introduceren is vaak lastig. Wat moet het uitgangspunt zijn, waar kan open source wel of juist niet worden ingezet? Het whitepaper Opening up your open source policy helpt u de eerste stap te zetten. En met het deskundig advies van ICTRecht zult u erin slagen een praktisch werkbaar beleid te introduceren zodat u maximaal profiteert van de voordelen die open source software u kan bieden.