Home / Nieuws & Blogs / Herroepingsrecht en de toekomstige Europese regels

Herroepingsrecht en de toekomstige Europese regels

| 31 mei 2011

Collega's hebben al een aantal malen wat geschreven over de nieuwe Europese consumentenrichtlijn voor webwinkels. Dat de meningen over de op handen zijnde richtlijn nogal verschillen, is al duidelijk naar voren gekomen. Een punt waar veel kritiek op is, is op de wijziging in de regels over het herroepingsrecht.

Het zal ongetwijfeld nog wel eventjes duren voordat de richtlijn daadwerkelijk in werking treedt en de definitieve versie is trouwens ook nog lang niet klaar. Toch houdt het de betrokken partijen al behoorlijk bezig. Het herroepingsrecht is daarbij middelpunt van de discussie.

Het voorstel in de nieuwe richtlijn is om de termijn van 14 dagen in alle lidstaten te laten gelden. Op dit moment geldt in Nederland immers nog een termijn van zeven werkdagen. De klant heeft zeven werkdagen na ontvangst van het product de tijd om van de koop af te zien. Hij kan in die zeven werkdagen beoordelen of hij het product wil behouden of niet.

Deze termijn wordt dus voor alle lidstaten 14 dagen, hetgeen een verruiming is in Nederland. Als wordt 14 dagen wel al gehanteerd door bijvoorbeeld de Thuiswinkel organisatie. Een opvallende toevoeging in de richtlijn is echter dat de klant binnen 14 dagen nadat hij het product in ontvangst heeft genomen een melding moet maken richting verkoper dat hij van de koop af zal zien. Vervolgens heeft hij dan nog eens 14 dagen de tijd om het product terug te sturen naar de verkoper. Een totale termijn van 28 dagen dus. Dat is vrij lang, zeker gezien wij in Nederland dus maar zeven werkdagen hadden.

Echter is het verschil minder groot dan op het eerste gezicht lijkt en zijn er in de richtlijn duidelijkere regels gesteld dan welke nu gelden. Dit komt door het volgende; Nu heeft de klant zeven werkdagen de tijd om van de koop af te zien. Dat kan hij doen door het product binnen die zeven werkdagen terug te sturen, maar hij kan ook binnen die termijn een melding maken naar de verkoper dat hij van de koop af wil zien. Na die melding ontstaat de verplichting voor de klant om het product binnen een redelijke termijn terug te sturen. Wat die redelijke termijn is, staat nergens duidelijk omschreven. Aangezien de verkoper dertig dagen de tijd heeft om het aankoopbedrag terug te storten, is het aannemelijk om die dertig dagen ook voor het retourneren te laten gelden

Als je er op deze wijze naar kijkt is het niet per definitie verruiming van de huidige regels. Ik ben van mening dat de termijn vrij lang is, maar wel meer duidelijkheid verschaft.