Home / Nieuws & Blogs / Het herroepingsrecht: de spelregels

Het herroepingsrecht: de spelregels

| 6 juli 2012

Een ieder weet denk ik dat je bij een online aankoop het herroepingsrecht hebt (ook wel retourrecht of afkoelingsperiode genoemd). Maar wat zijn dan de spelregels? Aan de hand van een casus leg ik het uit.

Stel: ik koop een paar schoenen, maar ik vind ze bij nader inzien toch niet zo mooi (niet dat de reden er toe doet want deze hoef je als consument niet te geven, maar vooruit), wat zijn dan mijn rechten en plichten?

Stap 1 is uiteraard het aangeven dat je gebruik wil maken van het herroepingsrecht. Je hebt dan twee mogelijkheden. Het is mogelijk om eerst contact op te nemen met de webwinkel om aan te geven dat je het product terug  wil sturen. Maar het is ook mogelijk het simpelweg retour te sturen, zonder melding.

Het is wel zo netjes om de procedure te volgen die de webwinkelier wenst, al mag hij de retourzending niet weigeren op die grond. Indien hij bijvoorbeeld een procedure hanteert waarbij je je retourzending eerst online moet aanmelden maar jij stuurt het zonder pardon terug, zal hij het toch moeten aannemen. Let wel, de retourprocedure mag niet nodeloos ingewikkeld of onredelijk zijn.

Maar binnen welke termijn kun je gebruik maken van je herroepingsrecht? De wet geeft in art.7:46d lid 1 BW een termijn van 7 werkdagen. Leden van Thuiswinkel hanteren echter een langere termijn van 14 kalenderdagen. De termijn gaat bij producten in op de dag nà ontvangst, en bij diensten direct bij het sluiten van de overeenkomst.

En dan stap 2, de verzending. Het product moet in de staat worden teruggestuurd waarin je hem hebt ontvangen. Het betreft hier een paar schoenen, en deze zitten in een bijpassende schoenendoos.

Je moet als consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, en de schoenen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je ze wenst te houden.

Beschrijf de doos dan ook niet en gebruik een verpakking om de schoenendoos heen. Het is te verdedigen dat een schoenendoos onderdeel van het product ‘schoenen’ is. Bij een beschadigde schoenendoos zou de webwinkelier wellicht een kleine vergoeding in rekening kunnen brengen.

Dit is uiteraard anders bij de plastic zakjes waar veelal kleding in wordt verzonden, deze zijn gewoon te vervangen en mogen stukgemaakt worden.

Binnen welke termijn moet het retourneren plaatsvinden? De retourtermijn is in de wet 7 werkdagen. Dit betekent dat je òf uiterlijk op dag 7 belt of mailt naar de webwinkelier om aan te geven dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, of dat je de schoenen uiterlijk op dag 7 naar de webwinkelier verstuurt. Hierbij geldt de verzendtheorie, dus bewaar je verzendbewijsje!

Indien je dus een webwinkelier treft die wenst dat je de retour eerst bij hem aanmeldt (en je doet dat ook) dan geldt voor het versturen van de schoenen een ’redelijke termijn’.

Wat dat precies mag inhouden weet geen mens, want de wet rept daar niet over, maar het volgende lijkt mij persoonlijk ‘redelijk’: vanaf het moment dat jij hebt aangegeven gebruik te maken van het herroepingsrecht heeft de webwinkelier 30 dagen om het geld en verzendkosten van de heenzending (!) terug te storten.

Het lijkt mij redelijk de consument eenzelfde redelijke termijn  te geven voor het daadwerkelijk retourneren na de mededeling dat hij gebruik wil maken van het herroepingsrecht.

> Alle juridische adviezen voor webwinkels & e-commerce