Home / Nieuws & Blogs / Het wijzigen van de algemene voorwaarden

Het wijzigen van de algemene voorwaarden

| 23 oktober 2015

Soms moeten de algemene voorwaarden worden gewijzigd. Dit kan te maken hebben met de invoering van een nieuwe wet, zoals de nieuwe regels voor webwinkels. Maar ook een wijziging in de bedrijfsvoering of werkwijze kan een reden zijn om de algemene voorwaarden te (moeten) wijzigen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Bij het sluiten van een overeenkomst waarbij algemene voorwaarden worden gebruikt, bepaalt de wet dat deze “ter hand” moeten worden gesteld. Dit betekent dat ze ofwel op papier moeten zijn bijgesloten of in elektronische situaties als direct aanklikbare PDF worden gehyperlinkt vanaf de bestelpagina. Daarbij is het trouwens niet vereist dat de klant de voorwaarden ook daadwerkelijk heeft gelezen of daarmee akkoord is gegaan. Voldoende is dat de voorwaarden correct worden aangeboden. Maar wat nou als de algemene voorwaarden (moeten) worden gewijzigd? Gelden die nieuwe voorwaarden direct?

Met betrekking tot nieuwe klanten is dit uiteraard geen probleem. De algemene voorwaarden moeten dan op de hierboven beschreven wijze ter hand worden gesteld. Gaat het om bestaande klanten aan wie een nieuwe offerte wordt uitgebracht, zet er dan even bij dat de voorwaarden gewijzigd zijn. Bestaande klanten lezen immers niet elke keer de voorwaarden die elke keer worden meegezonden. Hetzelfde geldt voor (bestaande) klanten van webwinkels die een nieuwe bestelling doen. Dit is gewoon een nieuwe overeenkomst waarbij de (gewijzigde) algemene voorwaarden ter hand moeten worden gesteld.

Dit ligt anders bij bestaande (langlopende) overeenkomsten. In dat geval houdt een wijziging van de toepasselijke algemene voorwaarden een aanvullende overeenkomst in. De wederpartij zal hierover moeten worden geïnformeerd. Gaat het om complexe voorwaarden en/of ingrijpende wijzigingen, dan moet de nieuwe versie van de voorwaarden in het geheel worden overhandigd of toegezonden. Of de wederpartij ook hieraan gebonden is, hangt ervan af of het een zakelijke klant dan wel consument is en of er een ‘wijzigingsclausule’ in de oude voorwaarden is opgenomen.

Zakelijke klanten

Met wijzigingsclausule

Een wijzigingsclausule moet correct geformuleerd zijn en de wederpartij moet dus worden geïnformeerd over de wijziging. Is dat het geval, dan is een zakelijke klant in beginsel gebonden aan de wijziging. Als er niet (correct) wordt voldaan aan de informatieplicht, dan is de wijziging vernietigbaar.

Zonder wijzigingsclausule

Indien er geen wijzigingsclausule is opgenomen, dan is het slechts mogelijk om de voorwaarden te wijzigen nadat de klant heeft ingestemd met de wijziging.

Consumenten

Met wijzigingsclausule

Ook hier geldt dat de clausule goed geformuleerd moet zijn en dat de klant moet worden geïnformeerd over de wijziging. Maar consumenten worden door de wetgever meer beschermd dan zakelijke klanten. De consument moet ervan uit kunnen gaan dat hetgeen met hem is overeenkomen ook wordt nagekomen. Dit heeft tot gevolg dat een wijzigingsclausule met betrekking tot consumenten alleen geldig is als de consument dan de bevoegdheid heeft om de overeenkomst te ontbinden (art. 6:237 onder c BW). Let wel, alleen bij een ingrijpende wijziging (bijvoorbeeld levering van een andere zaak dan was overeengekomen, of levering van een zaak van mindere kwaliteit) mag de consument echt ontbinden. Gaat het om een kleine wijziging die bijvoorbeeld noodzakelijk is voor een behoorlijke bedrijfsvoering, dan is er geen bevoegdheid tot ontbinden.

Zonder wijzigingsclausule

Hier geldt hetzelfde als voor zakelijke klanten; indien er geen wijzigingsclausule is opgenomen, dan is het slechts mogelijk om de voorwaarden te wijzigen nadat de klant heeft ingestemd met de wijziging.

Het is dus belangrijk om een goed geformuleerde wijzigingsclausule op te nemen in de algemene voorwaarden. En als de voorwaarden moeten worden gewijzigd, let er dan op dat de klant hierover correct wordt geïnformeerd.

> Alle juridische adviezen voor webwinkels & e-commerce

 

Zelf juridische documenten opstellen met JuriDox

Met onze juridische generatoren op JuriDox.nl kun je snel en tegen een gunstig tarief zelf je voorwaarden opstellen. Mocht je alsnog meer advies nodig hebben, dan staat wij voor je klaar.
> Probeer het zelf