Home / Nieuws & Blogs / Hier zit een luchtje aan!

Hier zit een luchtje aan!

| 18 juli 2011

Mijn collega's schreven er vorige week woensdag en donderdag al over: de belangrijke uitspraak van het Hof van Justitie.

In het kort nog even de feiten: L'Oréal heeft een procedure gestart tegen eBay omdat zij van mening is dat eBay aansprakelijk is voor de inbreuken op de (merk-) rechten van L'Oréal. Deze inbreuken worden gemaakt door de gebruikers van die website.

Met andere woorden: eBay dient volgens L'Oréal aansprakelijk gesteld te worden omdat de mensen die de advertenties op eBay plaatsen daar vaak namaakartikelen (authentic replica's) van dure merken verkopen, waaronder producten van L'Oréal. Ook tassen van Chanel en Louis Vuitton zijn hier een goed voorbeeld van.

Met betrekking tot L'Oréal worden tevens vaak proefmonsters van bijvoorbeeld parfum verkocht, terwijl deze natuurlijk niet voor de verkoop zijn bestemd. Ook gebeurt het dat er producten van L'Oréal worden verkocht die voor de verkoop van Noord-Amerika waren bestemd. Deze producten werden dan ook soms zonder verpakking aan de man (of vrouw) gebracht.

Ik beperk mij in dit stuk even tot de verkoop van proefmonsters.

Om tot een juiste beslissing te komen heeft de Engelse rechter nu prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie gesteld. Een van deze vragen luidde als volgt:

'Is er in het geval van testers van parfums en cosmetische middelen (dat wil zeggen monsters die in detailhandelzaken worden gebruikt om producten aan de consument te demonstreren) en ‚dramming bottles’ (‚doseerflessen’, dat wil zeggen recipiënten waaruit kleine hoeveelheden kunnen worden genomen om als gratis monster aan de consument te geven), die niet bestemd zijn om aan de consument te worden verkocht (en die vaak zijn voorzien van de vermelding ‚niet bestemd voor verkoop’ of ‚niet bestemd voor losse verkoop’), maar kosteloos worden verstrekt aan de erkende distributeurs van de merkhouder, sprake van ‚in de handel brengen’?

In normale mensentaal: Als proefmonsters (die dus niet mogen worden verkocht) door L'Oréal gratis worden verstrekt aan de winkeliers, valt dat dan onder 'in de handel brengen'? Dit is van belang, want als er sprake is van 'in de handel brengen' is het merkenrecht uitgeput en kan L'Oréal hier niet tegen optreden.

Het hof heeft in een eerdere uitspraak (Coty Prestige Lancaster Group) al eens aangegeven dat deze gratis terbeschikkingstelling van producten in beginsel geen in de handel brengen oplevert, ook niet impliciet. Het Hof heeft dit nu, wat mij betreft geheel terecht, weer bevestigd.

Nu is dit een uitspraak van het Hof en zal de Engelse rechter zich vervolgens over de gegeven antwoorden moeten buigen om tot een rechtens juiste beslissing te komen. Een ding is mijns inziens wel zeker: dit riekt naar een interessante uitspraak!