Home / Nieuws & Blogs / Hoe doet Schippers het in de flipperkast van het landelijk EPD?

Hoe doet Schippers het in de flipperkast van het landelijk EPD?

| 15 november 2011

Tot 1 november j.l. was er tijd om de akkoordverklaring te ondertekenen. Onvoldoende zorgaanbieders hebben de akkoordverklaring ondertekend en daardoor zijn niet genoeg financiën verzameld om de landelijke infrastructuur volgend jaar in stand te houden. 5,6 miljoen van de voor 2012 benodigde 10 miljoen werd (slechts) gerealiseerd. En nu, de stekker eruit?

In april werd de wetgeving ten behoeve van het landelijk EPD unaniem afgeserveerd door de Eerste Kamer. Na de verwoede doch mislukte poging van Nictiz om het alsnog tot een privaat succes te maken, dienen VVD, PVDA en CDA vandaag naar alle waarschijnlijkheid een motie in omdat ze de infrastructuur (het landelijk schakelpunt) en de daarmee gemoeide honderden miljoenen niet in de vuilnisbak willen gooien. Schippers moet van de fracties een en ander redden en nu actie ondernemen.

Ik wens haar veel succes en hoop dat zij een besluit kan nemen tot ieders tevredenheid. Iets is ten slotte beter dan niets en de extra waarborgen ten behoeve van de privacy (zoals vooraf toestemming vragen aan de patiënt) kunnen natúúrlijk gewoon worden opgenomen in de op handen zijnde aanvulling van de Wet Clientenzorg.