Home / Nieuws & Blogs / Hoe informeert u klanten over de retourtermijn?

Hoe informeert u klanten over de retourtermijn?

| 14 juni 2010

Als een consument iets bestelt bij een webwinkel, heeft hij het recht kosteloos de bestelling te annuleren en het product terug te zenden. Dit recht moet binnen zeven werkdagen na ontvangst worden uitgeoefend; bij Thuiswinkel.org-leden geldt zelfs een termijn van veertien dagen. U als winkelier moet de consument hierover expliciet informeren. Doet u dat niet, dan wordt deze termijn verlengd naar maar liefst drie maanden. De rechtspraak is erg streng: u moet precies melden om welke termijn het gaat en wat de rechten van de consument zijn om te voorkomen dat de consument zomaar drie maanden lang kan annuleren.

Omdat de regels rond webwinkelen nog niet bij iedereen bekend zijn, eist de wet dat u als winkelier de consument informeert over de toepasselijke termijn om te mogen annuleren. Dat moet heel expliciet en duidelijk, zo blijkt uit de rechtspraak.

Vorige week nog werd Scarlet in het ongelijk gesteld nadat een consument een bestelling had geannuleerd op grond van de Wet Koop op Afstand. Scarlet had in haar brief het volgende gezegd:

"Mochten deze gegevens niet juist zijn, dan kunt u wijzigingen of correcties binnen zeven werkdagen na dagtekening van deze brief aan Scarlet doorgeven via telefoonnummer (..)"

Dit vond de rechter echter onvoldoende. Een consument zal hieruit niet begrijpen dat hij ook mag opzeggen in die zeven werkdagen. Dat is immers heel wat anders dan gegevens corrigeren. Scarlet had daarmee de consument niet goed voorgelicht, zodat deze zich mocht beroepen op de drie maanden opzegtermijn.

Let er in uw communicatie dus op dat er expliciet een zin bij staat met het woord "opzeggen", "annuleren", "ontbinden" of iets dergelijks en dat daarin een periode van zeven werkdagen genoemd wordt. (U moest eens weten hoe vaak men gewoon "dagen" zegt). U mag natuurlijk een langere periode geven als u dat graag wilt.

Ook moet de informatie natuurlijk kloppen. In 2009 werd KPN beboet omdat zij rekenden met zeven dagen vanaf dagtekening van de brief, in plaats van vanaf ontvangst van de brief.