Home / Nieuws & Blogs / Hoe sluit ik een contract online? #startuprecht

Hoe sluit ik een contract online? #startuprecht

26 augustus 2014

Elektronisch (online) contracten sluiten blijkt voor veel ondernemers toch nog een gevoel van onzekerheid op te leveren. Is dat wel rechtsgeldig, zo’n elektronische overeenkomst? De wet eist nergens dat afspraken op papier moeten staan, of ondertekend moeten worden, om rechtsgeldig te zijn. Een mondelinge afspraak is dus net zo geldig als een bij de notaris bekrachtigd document met zegel. (In sommige gevallen, zoals de koop van een huis of een concurrentiebeding bij een arbeidscontract, is papier wél expliciet vereist maar dat zijn echt uitzonderingen.) Er worden wel wettelijke eisen gesteld aan online informatieplichten.

Natuurlijk kan er bij een mondeling (mail of contactformulier) aangegane afspraak discussie ontstaan over wát er is afgesproken. Dat risico loopt u niet bij een uitgewerkt contract van twintig kantjes natuurlijk. Maar die twintig kantjes kunnen ook prima elektronisch worden uitgewisseld en dan heeft u óók die duidelijkheid.

Het enige echte voordeel van een ondertekend stuk papier is de bewijskracht. Zo’n ondertekend stuk papier heet in de wet een akte en de wet bepaalt dat een akte “dwingend bewijs” oplevert. Dat wil zeggen: wat in de akte staat is wáár. Je kunt als partij dus niet zomaar de in het contract genoemde zaken (zoals prijs, leverdata of overwegingen) ter discussie stellen. Afspraak is afspraak, of beter gezegd, akte is afspraak in dit geval.

In de praktijk is dit voor 99% van de contracten niet belangrijk. Wie zijn afspraken duidelijk uitwerkt met de wederpartij, en dan een expliciet akkoord laat geven, zou goed moeten zitten. Het is daarbij belangrijk om aan contractmanagement te doen. Zorg dat alle overeenkomsten die u sluit worden gearchiveerd op zo’n wijze dat u altijd een duidelijk overzicht heeft met wie u welke overeenkomsten heeft gesloten. Wanneer u een online aanmeldformulier gebruikt is het van belang dat dit technisch zo ingericht is dat u de benodigde informatie heeft over uw klanten.

Wil u zeker weten of uw overeenkomsten op de juiste manier worden gesloten via uw website kan u gebruik maken van onze juridische websitescan.

Wat zijn belangrijke juridische aandachtspunten voor starters?

Je leest het in onze factsheet – Het recht voor startups!

 

Juridisch documenten nodig?

Met de juridische generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kun je snel en tegen een gunstig tarief zelf juridische documenten opstellen voor jouw onderneming.