Home / Nieuws & Blogs / Hoe ziet een socialemediabeding eruit in een arbeidscontract?

Hoe ziet een socialemediabeding eruit in een arbeidscontract?

| 4 februari 2015

Met een relatiebeding is het een werknemer verboden om zakelijke contacten te hebben na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Steeds populairder is het socialemediabeding, dat het relatiebeding specifiek op sociale media zoals Facebook of Linkedin van toepassing verklaart. Hoe ziet zo’n socialemediabeding er nu uit?

 

In zijn simpelste vorm verklaart een socialemediabeding niet meer dan dat het relatiebeding ook geldt op sociale media:

Het relatiebeding is van overeenkomstige toepassing bij het onderhouden van contacten via sociale media zoals Facebook, Twitter en Linkedin, ook indien deze contacten vanuit een particulier account van de werknemer zijn gelegd. Onder “contacten” valt in dit verband zowel het communiceren met als het leggen van verbindingen (zoals ‘vrienden’ op Facebook, ‘volgen’ op Twitter en het ‘connecten’ op Linkedin) met personen en/of bedrijven.

De tweede alinea is van belang omdat men op sociale media zowel kan communiceren (berichten sturen) als verbindingen kan leggen (vriendenlijsten, contactenlijsten of volgen). Men kan ervoor kiezen dit laatste niet onder het beding te laten vallen:

… het communiceren met maar niet het leggen van verbindingen …

De rechtspraak maakt onderscheid tussen zakelijke contacten en strikt persoonlijke contacten. De laatste zijn al snel toegestaan ondanks een beding. Het is dus gepast hier een uitzondering voor op te nemen:

Uitgezonderd van het relatiebeding zijn contacten die strikt persoonlijk zijn, dat wil zeggen geen direct of indirect zakelijk of wervend karakter hebben.

In een strenge variant zouden óók persoonlijke contacten meegenomen kunnen worden. Men zou dit kunnen verdedigen dat dit nodig is omdat ook bij dergelijke contacten er zakelijke informatie kan worden gelekt of indirect toch een commercieel oogmerk kan ontstaan. Wel moet dan een ‘escape’ worden opgenomen voor de werknemer: er kunnen situaties zijn waarin het echt onaanvaardbaar is dat de werkgever zich op het relatiebeding beroept bij een privécontact. Door zo’n escape wordt het beding sterker: de werknemer kan nu niet zo makkelijk roepen dat het beding óók zulke onaanvaardbare situaties dekt en daarom principieel onjuist is.

Het relatiebeding betreft ook contacten die strikt persoonlijk zijn, dat wil zeggen geen direct of indirect zakelijk of wervend karakter hebben, behalve bij contacten waarvan het redelijkerwijs onaanvaardbaar zou zijn dat de werknemer dit contact zou moeten staken.

Naast het hebben van het contact kan het ook wenselijk zijn te eisen dat de werknemer zijn contacten verwijdert op de laatste werkdag. Dit beperkt de mogelijkheden om via sociale media ongewenste communicaties of contacten aan te gaan. Natuurlijk moet bij dat verbod ook wel opgenomen worden dat men ze niet een dag later weer terug mag leggen.

De werknemer zal bij einde dienstverband de bestaande contacten met de in lid 1 bedoelde personen of bedrijven expliciet verwijderen en niet opnieuw leggen of onderhouden gedurende de periode dat het beding geldt.

Met onze generator maakt u een arbeidscontract (bepaalde tijd of onbepaalde tijd) op maat, inclusief passend socialemediabeding. Daarnaast kunt u andere voor ICT relevante bedingen opnemen. Regel uw proeftijden volgens de regels die sinds 1 januari van kracht zijn, leg vast hoe om te gaan met intellectueel eigendom en verwerk uw Bring-your-own-device, social media en ICT-reglementen.
 

Juridische supermarkt JuriDox

Met de juridische generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kunt u snel en tegen een gunstig tarief zelf al uw arbeidsrechtdocumenten opstellen. Denk aan reglement cameratoezicht, ict- en internetreglementen, auteursrechtverklaringen, arbeidsovereenkomsten en méér.