Home / Nieuws & Blogs / Hoezo mag mijn wederpartij equitable relief gaan halen?

Hoezo mag mijn wederpartij equitable relief gaan halen?

| 8 mei 2015

Vrijdag contractdag: wat staan er toch een rare clausules in veel ICT-contracten. Bij het schrijven van ons Handboek ICT-contracten kwamen we er heel wat tegen, en in deze vrijdagmiddagreeks bespreken we de meest in het oog springende. Vandaag: hoezo heeft de wederpartij recht op equitable relief, en wat is dat eigenlijk, equitable relief?

The Recipient acknowledges that damages alone would not be an adequate remedy for the breach of any of the provisions of this agreement. Accordingly, without prejudice to any other rights and remedies it may have, the Disclosing Party shall be entitled to the granting of equitable relief (including without limitation injunctive relief) concerning any threatened or actual breach of any of the provisions of this agreement.

Een specific performance clausule is een Amerikaansrechtelijke truc om gemakkelijker een gebod tot opheffen van de schending van een overeenkomst te verkrijgen. In het common law recht wordt schadevergoeding als de gebruikelijke compensatie van wanprestatie gezien; het eisen van nakoming(!) of staking is de uitzondering en aan deze vorderingen bij wijze van equitable relief worden hogere eisen ten aanzien van proportionaliteit en noodzaak gesteld.

Gezien het belang van het beschermen van vertrouwelijke informatie is het met name bij geheimhoudingsovereenkomsten zeer wenselijk dat een verbod kan worden verkregen. Met een clausule als deze wordt gepoogd het bewijs van proportionaliteit en noodzaak van zo'n eis eenvoudiger te maken: partijen hebben áfgesproken dat deze maatregel proportioneel en noodzakelijk is.

De waarde in de Amerikaanse praktijk is onduidelijk gezien een gebrek aan jurisprudentie. De clausule wordt meegenomen in de afweging maar geeft zeker niet per definitie de doorslag. En in de Nederlandse praktijk is nakoming de hoofdregel zodat een clausule als deze niets toevoegt. Het opnemen van deze clausule zou zinnig zijn bij een Amerikaanse wederpartij en Amerikaanse rechtskeuze, of wanneer de Amerikaanse jurist graag met standaardclausules smijt.

handboek-ict-contracten-3d-75pxKoop het Handboek ICT contracten!
Meer lezen over deze en andere, wél nuttige contractsclausules? Teken dan nu in voor het Handboek ICT-contracten dat eind mei verschijnt. In een kleine 300 pagina's worden meer dan 30 ICT-contracten en meer dan 50 verschillende contractsclausules in detail besproken. Inclusief voorbeeldteksten, alternatieven en analyse.