Home / Nieuws & Blogs / Hof Amsterdam: ‘’poker is een kansspel’’

Hof Amsterdam: ‘’poker is een kansspel’’

| 9 maart 2016

In januari 2014 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat de drie mannen die in 2007 een pokertoernooi organiseerden, niet in strijd handelden met de Wet op de Kansspelen. Poker (lees: de variant Texas Hold ’em) kan namelijk gekwalificeerd worden als behendigheidsspel, aldus de rechtbank. Daar denkt het gerechtshof Amsterdam heel anders over: poker is een kansspel en je dient op grond van de Wet op de Kansspelen een vergunning te hebben om een pokertoernooi te mogen organiseren.

Kansspelwet
In Nederland is het op grond van de Wet op de kansspelen verboden om zonder vergunning kansspelen aan te bieden. Aangezien de drie mannen niet in het bezit waren van een dergelijke vergunning – deze zijn reeds vergeven – werd hen overtreding van de Wet op de Kansspelen ten laste gelegd.

Volgens de Wet op de Kansspelen valt een kansspel te kwalificeren als een spel waarbij het voor de deelnemer mogelijk is om ‘’mede te dingen naar prijzen of premies, en indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen.’’

Dat een fruitautomaat aan deze omschrijving voldoet – en dus een kansspel is – zal iedereen beamen. Bij poker ligt dit een stuk ingewikkelder.

Rechtsspraak.
Sinds een uitspraak van de Hoge Raad in 1998 was het vaste rechtspraak dat bij poker het kanselement het zwaarst weegt. In 2010 oordeelde de rechtbank echter dat poker als behendigheidsspel dient te worden gekwalificeerd. De meningen over de kwalificatie van poker blijven uiteenlopen en dit zien we dan ook terug in de rechtsspraak. Zo oordeelde de rechtbank Amsterdam in 2014 dat poker geen kansspel is omdat spelers door een hoge mate van behendigheid invloed hebben op de uitkomst, hierbij verwijst de rechtbank naar:

spelkennis, statistiek, strategie, psychologie (dat wil zeggen: a) de pokerface, om niet de eigen hand te laten blijken, b) het lezen van anderen en daarmee van zijn of haar hand en stressbestendigheid.

Het gerechtshof Amsterdam erkent een mate van behendigheid, maar wijst juist op de onzekere factoren die als ”enige kansbepaling” worden gekwalificeerd, zoals de toekenning van de kaarten waar de deelnemers geen invloed op hebben:

Hoe behendig een speler ook is; op de aan hem toebedeelde kaarten heeft hij geen invloed. De vraag wie de winnaar van het toernooi wordt – “de aanwijzing der winnaars”, zoals bepaald in artikel 1 onder a van de Wet op de kansspelen – is dus mede afhankelijk van de hiervoor reeds genoemde “enige kansbepaling” waarop de speler, ook aan de finaletafel, geen overwegende invloed heeft.

Vergunning
Op grond van de huidige wetgeving en rechtsspraak is het dus niet toegestaan om een pokertoernooi te organiseren zonder vergunning. Het goede nieuws voor aanbieders van pokertoernooien en overige kansspelen is de nieuwe wetgeving die naar verwachting nog dit jaar in werking treedt. Op grond van de nieuwe wetgeving is het namelijk mogelijk om een vergunning te bemachtigen. Een vergunning zal naar verwachting wel tussen de € 35.000,- en € 50.000,- bedragen en daarnaast dient de aanbieder aan een heel pakket van zorgplichten te voldoen.