Home / Nieuws & Blogs / Hof van Justitie: ‘Herroepingsrecht geldt ook na verwijdering beschermfolie matras’

Hof van Justitie: ‘Herroepingsrecht geldt ook na verwijdering beschermfolie matras’

| 26 april 2019

Het Hof van Justitie heeft eind maart een opmerkelijke uitspraak gedaan. In deze zaak had een consument een matras gekocht bij een webshop en binnen 14 dagen een beroep gedaan op het herroepingsrecht. De webshop was van mening dat de consument geen bedenktijd had, want de verzegeling van het matras was verbroken. Het Hof van Justitie moest oordelen of een matras waarvan de verzegeling (de folie) door de consument is verwijderd na levering ervan, valt onder een van de uitzonderingen van het herroepingsrecht. De regels over het herroepingsrecht, de uitspraak en onze visie hierop bespreken we in deze blog.

Herroepingsrecht bij online aankoop van producten

Consumenten hebben het recht om een overeenkomst op afstand binnen de bedenktermijn van 14 dagen te ontbinden. Dit wordt ook wel het herroepingsrecht of retourrecht genoemd. Het doel van het herroepingsrecht is consumenten de mogelijkheid geven om een product te bekijken en te beoordelen zoals ze in de winkel ook kunnen doen. Als er een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht, dan moet de consument het product terugsturen naar de verkoper.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Diverse producten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht, zoals producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. De uitzonderingen zijn opgesomd in de wet, webshops mogen niet zelf uitzonderingen bedenken.

In een leidraad heeft de Europese Commissie de uitzonderingen op het herroepingsrecht toegelicht. De Commissie noemde een matras als voorbeeld voor een product dat niet teruggestuurd mag worden vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne. De leidraad is echter niet juridisch bindend, het Hof van Justitie kan ervan afwijken. En dat is nu ook gebeurd.

Uitspraak van het Hof: terugsturen matras mag

Het Hof heeft geoordeeld dat een matras waarvan de beschermfolie na levering is verwijderd, mag worden teruggestuurd. Dat betekent dat consumenten 14 dagen bedenktijd hebben, en matrassen niet meer zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Het Hof maakt een vergelijking met kledingstukken en benadrukt dat in geval van kleding passen er rechtstreeks contact is met het menselijk lichaam, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de eisen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

Daarnaast acht het Hof webshops in staat om door middel van reiniging of ontsmetting een matras geschikt te maken voor een nieuwe verkoop. Tot slot beargumenteert het Hof dat het doorgaans gebruikelijk is dat eenzelfde matras gebruikt wordt door opeenvolgende gasten van een hotel, er een markt bestaat voor tweedehandsmatrassen en het mogelijk is om gebruikte matrassen grondig te reinigen.

Is het terugsturen van niet-verzegelde matrassen niet onhygiënisch?

Wij volgen de visie van het Hof in zoverre dat webshops er wel voor moeten zorgen dat matrassen grondig worden gereinigd, mochten deze opnieuw worden verkocht. Echter, het feit dat consumenten bedenktijd hebben, omdat je in een hotel ook slaapt op een matras waar andere hotelgasten op hebben gelegen, vinden wij bijzonder. Bij de aankoop van een nieuw matras verwacht je dat niemand dit eerder heeft gebruikt, terwijl slapen op een gebruikt matras in een hotel vanzelfsprekend is.

Een gebruikt matras kan dus, binnen de afgesproken proefperiode, worden teruggestuurd ook als de consument de beschermfolie heeft verwijderd. Webshops mogen matrassen in ieder geval niet meer uitsluiten van herroeping en dienen hun voorwaarden aan te passen aan de uitspraak. Voorheen waren er al webshops die teruggezonden matrassen zonder beschermfolie accepteerden, maar er zijn nog genoeg webshops die hun voorwaarden alsnog bij moeten stellen. Een tip bij eventuele terugzending: een grondige reiniging van het matras zal zeker geen kwaad doen.


Deze blog is geschreven in samenwerking met stagiaire Ge’ez Engidashet.