Home / Nieuws & Blogs / Hoge Raad: Mogelijkheid raadpleging FENIT-voorwaarden via Internet-zoekopdracht onvoldoende

Hoge Raad: Mogelijkheid raadpleging FENIT-voorwaarden via Internet-zoekopdracht onvoldoende

| 17 februari 2011

Het is echt verplicht om je voorwaarden daadwerkelijk te overhandigen, óók bij overeenkomsten die via internet worden gesloten. Dat principe werd onlangs weer bevestigd door de Hoge Raad. In die zaak waren de algemene voorwaarden niet meegeleverd, maar werd alleen gemeld dát ze van toepassing zijn. Omdat het ging om de welbekende FENIT-voorwaarden, en iedereen die zo kan vinden met een zoekopdracht, zou dat genoeg zijn, zo werd betoogd. Maar de Hoge Raad accepteert dat niet: wie voorwaarden hanteert, moet zelf zorgen dat de wederpartij die onder ogen krijgt.

De rechtszaak betrof een geschil tussen Attingo (thans: KPN Hotspots Schiphol B.V.) en het bedrijf First Data dat kassasystemen had geleverd maar haar facturen onbetaald zag. First Data claimde de daadwerkelijke incasso- en proceskosten op grond van de bekende FENIT-voorwaarden (inmiddels ICT~Office geheten). Attingo verweerde zich door te stellen dat die niet daadwerkelijk waren overhandigd. First Data reageerde daarop met de stelling dat iedereen die voorwaarden zo kan vinden met een zoekopdracht.

Nu is dat op zich waar, maar de Hoge Raad vindt het niet genoeg. De partij die de voorwaarden hanteert, moet het initiatief tot bekendmaking van de algemene voorwaarden nemen "en wel op zodanige wijze dat voor de wederpartij duidelijk is welke voorwaarden op de rechtsverhouding van toepassing zijn en dat de wederpartij daarvan eenvoudig kennis kan nemen."

Wie met algemene voorwaarden werkt, of dat nu bekende standaardvoorwaarden zijn of niet, dient er dus zelf voor te zorgen dat zijn wederpartij een kopie krijgt. Op PDF of papier als het even kan. Doe je dat niet, dan kan de wederpartij ze eenvoudig van tafel krijgen en vervalt iedere mogelijkheid om zich erop te beroepen.