Home / Nieuws & Blogs / In de (vuurwerk)val gelopen?

In de (vuurwerk)val gelopen?

| 16 december 2013

Illegaal vuurwerk is de politie al jaren een doorn in het oog. Waar de politie vorig jaar alleen nog waarschuwde met filmpjes op Youtube, is de politie dit jaar een stapje verder gegaan. Er zijn webshops opgezet om kopers van, in Nederland, illegaal vuurwerk te waarschuwen. Maar wordt hier wel aan alle regels voldaan?

Waar ik schrijf politie, doel ik eigenlijk op de Task Force Opsporing Vuurwerkbommenmakers. Deze Task Force is meer dan alleen politie, zo valt te lezen op het href="http://www.youtube.com/user/TaskForceOVB" >Youtube kanaal:

De Task Force OVB is een samenwerking van politie, ministerie I&M, Inspectie Leefomgeving en Transport, stichting Misdaad Anoniem en de stichting VeiligheidNL, die tevens de coördinatie uitvoert. De acties van de Task Force OVB worden ondersteund door het Openbaar Ministerie en de BPN, Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland.

Waar de Task Force href="http://blog.iusmentis.com/2013/11/13/overheid-spoort-onlinekopers-zwaar-vuurwerk-op/" >enige tijd geleden vaag deed over de manier van opsporen van (kopers van) illegaal vuurwerk, lichten ze nu een tipje van de sluier. Ze hebben verschillende webshops opgezet en gehost in het buitenland. Webshops waar heel gemakkelijk illegaal vuurwerk besteld kan worden.

Juridisch gezien roept dit vragen op. Is dit uitlokking? Worden er boetes uitgedeeld? En wat gebeurt er met de persoonsgegevens?

Uitlokking /> De Task Force is zich van deze vragen bewust, aangezien ze de opsporingsmethode vooraf door het Openbaar Ministerie hebben laten toetsen. Volgens het OM is de methode toegestaan. De webwinkels kunnen gezien worden als lokmiddel, zoals de politie in het verleden lokfietsen, lokauto’s en lokhoeren (ja echt) heeft gebruikt.

In deze zaak ligt het iets anders. Het is namelijk niet de politie, maar de Task Force die de webwinkels op heeft gezet. Zonder het heel ingewikkeld te maken met wetsartikelen over bevoegdheden van de politie en het inzetten van lokmiddelen ben ik van mening dat dat in deze niet heel belangrijk is.

‘Klanten’ van de webwinkel worden namelijk niet beboet of gearresteerd, ze worden slechts gewaarschuwd.

Persoonsgegevens /> Dit waarschuwen zorgt echter voor een ander interessant juridisch punt, namelijk de omgang met persoonsgegevens. Er worden filmpjes gemaakt waarbij ‘klanten’ vermanend toegesproken worden door een strenge mevrouw van de politie. Deze mevrouw noemt alleen de initialen van de ‘klant’.

Daarnaast stuurt de Task Force echter ook een brief naar de ‘klanten’. Daar zullen toch echt meer persoonsgegevens, zoals het adres, voor gebruikt worden.

Dit adres geeft de ‘klant’ zelf op bij het plaatsen van een bestelling. Deze persoonsgegevens mogen gebruikt worden voor het uitvoeren van de overeenkomst, te weten het afleveren van het vuurwerk. Maar mogen deze ook gebruikt worden om mensen te waarschuwen?

Onder omstandigheden is het toegestaan om persoonsgegevens te verwerken, anders dan waarvoor ze verkregen zijn. Dit mag bijvoorbeeld als dit nodig is ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het kopen en in bezit hebben van illegaal vuurwerk is in Nederland verboden. Op grond daarvan kan beargumenteerd worden dat de verkregen persoonsgegevens bij het plaatsen van een ‘bestelling’ gebruikt kunnen worden om kopers te waarschuwen.

Inmiddels zijn er 500 bestellers gewaarschuwd en blijft de actie doorgaan.