Home / Nieuws & Blogs / Inbreuk op een beeldmerk maken

Inbreuk op een beeldmerk maken

| 26 november 2013

Inbreuk maken op een merk is niet toegestaan. Regelmatig komt het echter voor dat een domeinnaam inbreuk maakt op een bestaand merk. De houder van het merk is daar uiteraard niet blij mee. Als het woord als merk gedeponeerd is en het woord vervolgens in een domeinnaam terugkomt is dat al snel merkinbreuk. Maar wat nu als er alleen een beeldmerk geregistreerd is? Kan een domeinnaam daar ook inbreuk op maken?

Een merk kan als woord beschermd zijn, bijvoorbeeld Gazelle. Een website beginnen onder de domeinnaam Gazelle.nl (in het hypothetische geval dat Gazelle die zelf niet heeft) is dan ook merkinbreuk. Een plaatje, of beeldmerk, kan ook beschermd zijn. Een voorbeeld is het logo van Coca Cola.

Met een domeinnaam inbreuk maken op een afbeelding is lastig. Makkelijker wordt het echter als er in de afbeelding ook een woord staat. Hier krijgen wij met enige regelmaat vragen over en in de  zomer van dit jaar heeft de arbitragecommissie van de WIPO hier ook een uitspraak over gedaan. Het ging om een beeldmerk van het Franse bedrijf Lion S.A.:

De domeinnaamnaam dematrassenkoning.nl was geregistreerd door een ander dan de merkhouder. Uiteraard wilde de merkhouder de domeinnaam hebben door een beroep te doen op zijn beeldmerk.

De geschillencommissie ging hierin mee en oordeelde:

The Panel finds that the designation DE MATRASSENKONING is the characteristic part of the figurative mark of the Complainant.

Met andere woorden de woorden ‘de matrassenkoning’ zijn het kenmerkende gedeelte van het beeldmerk. Het is niet toegestaan daar inbreuk op te maken met de domeinnaam. De domeinnaamhouder werd verplicht de domeinnaam over te dragen aan Lion S.A.

Had het niet gemakkelijker geweest als Lion S.A. ook het woordmerk had geregistreerd? Ja zeer zeker. Dan had de geschillencommissie zich niet hoeven buigen over de vraag of het woord in het beeldmerk het meest kenmerkende deel is.