Home / Nieuws & Blogs / Internetverzekeren / digitale polis

Internetverzekeren / digitale polis

| 15 juli 2008

Al enige tijd is het mogelijk om de verzekeringsovereenkomst elektronisch af te handelen. Binnenkort kan dit ook met de polis. De invoering van het wetsvoorstel dat de “digitale polis”? mogelijk maakt, staat namelijk voor 1 januari 2009 op de agenda. Het is dan voor verzekeraars mogelijk om de verzekering geheel via het internet aan verzekeringsnemers te verstrekken.

Om een digitale polis te kunnen verstrekken, dient de verzekeraar aan de volgende vereisten te voldoen:

  • De digitale polis moet worden voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening. Gekwalificeerde elektronische handtekeningen kunnen alleen worden uitgegeven door certificatiedienstverleners (partijen die certificaten uitgeven), die bij de OPTA staan ingeschreven (bijvoorbeeld DigiNotar). Doordat gebruik wordt gemaakt van een gekwalificeerde elektronische handtekening kunnen wijzigingen in de digitale polis makkelijk worden opgespoord. Het gebruik van een ingescande handtekening volstaat dus niet.
  • De verzekeringsnemer moet vooraf (uitdrukkelijk) instemmen met een digitale polis (een opt-in). Doet de verzekeringsnemer dat niet, dan zal de verzekeraar een schriftelijke polis aan de verzekeringsnemer moeten verstrekken.
  • De digitale polis moet door de verzekeringsnemer opgeslagen kunnen worden en op een later tijdstip ongewijzigd raadpleegbaar zijn. Dit kan door de digitale polis in PDF (ISO standaard) aan te bieden en een verwijzing te maken naar Adobe Reader. Vervolgens kan de verzekeringsnemer de digitale polis als PDF opslaan op de harde schijf van zijn computer of een andere gegevensdrager.
  • De digitale polis dient door de verzekeraar te worden afgegeven. Hiermee wordt bedoeld dat de verzekeraar de digitale polis per e-mail aan de verzekeringsnemer dient te versturen. Het enkel per e-mail versturen van de polis is nog niet voldoende. Er is pas sprake van een geldige afgifte door de verzekeraar indien de ontvangst van de digitale polis door de verzekeringsnemer is bevestigd. Dat mag ook een automatische ontvangstbevestiging zijn.

Bovenstaande vereisten komen uit het wetsvoorstel en kunnen nog worden aangepast. Daarbij gelden bovenstaande vereisten alleen voor de digitale polis. De verzekeringsovereenkomst staat daar los van. De polis is het bewijs van de verzekeringsovereenkomst.

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de laatste ontwikkelingen, een vraag over bovenstaande wilt stellen of een juridische audit van uw elektronisch verzekeringsproces wilt aanvragen, maak dan gebruik van ons contactformulier.