Home / Nieuws & Blogs / Interview TROS Radar: onrechtmatige centenveiling bidstar24.nl

Interview TROS Radar: onrechtmatige centenveiling bidstar24.nl

| 11 maart 2014

Gisteravond werd in het programma TROS Radar een interview uitgezonden waarin ik de centenveiling bidstar24.nl onder de loep neem. Op deze website (en varianten daarop van dezelfde aanbieders) kunnen deelnemers prijzen winnen door het verrichten van biedingen. Radar kreeg middels haar forum talloze klachten binnen over deze centenveiling.

Zo zou je als deelnemer 5 gratis biedingen mogen doen, maar standaard na 3 biedingen een pop-up te zien krijgen met de melding dat je een prijs hebt gewonnen. Vervolgens kregen de betreffende deelnemers een mail met daarin het verzoek eerst lid te worden á €99,- om vervolgens alsnog naast de prijs te grijpen. Mag dit zomaar en wat kunnen consumenten hiertegen doen?

Kansspel of behendigheidsspel?

De eerste vraag is of de centenveiling op bidstar24.nl gekwalificeerd kan worden als kansspel. Het is namelijk strafbaar om in Nederland een kansspel aan te bieden zonder vergunning.

Er is sprake van een kansspel indien het voor de deelnemer mogelijk is om ‘’mede te dingen naar prijzen of premies, en indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen.’’

Laat ik voorop stellen dat niet iedere centenveiling per definitie een kansspel is. Er zijn wel degelijk varianten op te bedenken waardoor het mogelijk gezien kan worden als behendigheidsspel. In 2009 heeft professor Wagenaar (hoogleraar rechtspsychologie) een analyse gepubliceerd waarin hij concludeert dat de centenveiling Goudkoortsveiling een kansspel is. De Minister van Justitie volgde destijds deze kwalificatie door te stellen dat je moet betalen om een bod uit te brengen en het risico loopt – anders dan bij een reguliere veiling – om dat geld te verliezen.

Verder: ‘’de eindtijd van een centenveiling is niet inzichtelijk en moeilijk te voorspellen wanneer een ander deelnemer niet meer biedt en hoeveel bieders er zijn. Dus geen sprake van behendigheid. Er komt verder geen behendigheid of kennis aan te pas.’’

Dit is precies wat de centenveiling bidstar24.nl doet. Je hebt als deelnemer geen duidelijk inzicht in je mede-bieders, je dient in het geregistreerde gedeelte te betalen voor biedingen en de eindtijd van het spel is niet bepaald inzichtelijk te noemen. Daarnaast loop je een aanzienlijk risico om je geld – in de vorm van biedingen – kwijt te raken. Naar mijn mening kunnen deelnemers hier te weinig invloed uitoefen op de uitkomst van het spel om te spreken van een behendigheidsspel.

Als de Kansspelautoriteit ook tot de conclusie komt dat hier sprake is van een kansspel, zou zij hiertegen kunnen optreden. Bidstar24.nl heeft hier namelijk geen vergunning voor.

Oneerlijke handelspraktijken

Naast de vraag of hier sprake is van een illegaal kansspel, zet ik tevens mijn vraagtekens bij de handelswijze van bidstar24.nl. Deelnemers blijken in het gratis gedeelte ( 5 gratis biedingen) van de website, na 3 biedingen prijs te hebben. Er verschijnt vervolgen een pop-up met de melding: ‘Proficiat, u heeft gewonnen.’’ om vervolgens via een mail te vernemen dat er eerst geregistreerd dient te worden á €99,- om de prijs te claimen.

Volgens de wet is de volgende handelspraktijk onder alle omstandigheden agressief:

h. de bedrieglijke indruk wekken dat de consument al een prijs heeft gewonnen of zal winnen dan wel door een bepaalde handeling te verrichten een prijs zal winnen of een ander soortgelijk voordeel zal behalen, als er in feite:

• 1°.geen sprake is van een prijs of een ander soortgelijk voordeel; of
• 2°.als het ondernemen van stappen om in aanmerking te komen voor de prijs afhankelijk is van de betaling van een bedrag door de consument of indien daaraan voor hem kosten zijn verbonden.

Deze laatste zin beschrijft precies waar de consumenten over klagen.

Daarnaast is volgens de wet de volgende handelspraktijk onder alle omstandigheden misleidend:

s. in de context van een handelspraktijk beweren dat er een wedstrijd wordt georganiseerd of prijzen worden uitgeloofd zonder de aangekondigde prijzen of een redelijk alternatief daadwerkelijk toe te kennen

Als de prijzen niet daadwerkelijk worden uitgeloofd, en daar heeft het alle schijn van, is er zeer waarschijnlijk sprake van misleiding.

Consumenten

Uit het item van gister en het forum van Radar blijkt dat deelnemers zich voor de gek gehouden voelen. Het lijkt mij een moeilijk verhaal voor de betreffende deelnemers om hun geld terug te krijgen indien bidstar24.nl niet bereikbaar is of hier simpelweg niet aan mee wil werken.

Deelnemers kunnen deze praktijken melden bij de Consumentenautoriteit (ACM), zij kunnen hier namelijk tegen optreden. Daarnaast kunnen deelnemers, indien zij menen te zijn opgelicht, online aangifte doen bij Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting. Indien zij anoniem willen blijven kan dat bij Meld misdaad anoniem.

Verder ben ik benieuwd of de Kansspelautoriteit hiertegen gaat optreden.

Het item is hier (vanaf minuut 10) terug te zien.