Home / Nieuws & Blogs / Inwerkingtreding leidraad online ziektebeeldinformatie

Inwerkingtreding leidraad online ziektebeeldinformatie

| 17 juni 2011

1 april j.l. is de overgangsperiode van de Leidraad Informatie UR(Uitsluitend-Recept)-geneesmiddelen ten einde gekomen. Op deze datum moesten alle websites waarop ziektebeeld informatie staat waarbij wordt verwezen naar receptgeneesmiddelen voldoen aan de Leidraad. Gezondescepsis.nl, een initiatief van het Instituut voor Verantwoord Medicijn gebruik, gaf in haar persbericht aan dat er dan ook behoorlijk wat wijzigingen zijn doorgevoerd door farmaceutische bedrijven op de door hen beheerde websites.

In mijn blog “Do's and Don'ts online ziektebeeldinformatie” was ik tot de conclusie gekomen dat een website van of over uitsluitend over een geneesmiddelen-fabrikant, in feite een luxe bijsluiter zou moeten zijn. Een dergelijke website mag geen reclame maken voor geneesmiddelen van de beheerder en mag ook niet insinueren dat hun geneesmiddel dé oplossing is voor een bepaald ziektebeeld.

AstraZeneca heeft bijvoorbeeld alle ziektebeeldinformatie van hun bedrijfswebsite gehaald en Novartis besloot na kritiek van Gezonde Scepsis haar site Novartisvasculair.nl uit de lucht te halen. Op die website werden alleen de receptgeneesmiddelen van Novartis genoemd voor de behandeling van het beschreven ziektebeeld. Op grond van de Leidraad mag dit inderdaad niet. Zie voor andere Do's and Don'ts mijn blog.