Home / Nieuws & Blogs / Is 78.000 euro boete afschrikwekkend genoeg?

Is 78.000 euro boete afschrikwekkend genoeg?

| 9 december 2013

De Nederlandse wet kent verschillende href="https://webwinkelrecht.nl/diensten/juridisch-advies/informatieplichten/">plichten die aan de webwinkelier opgelegd worden ter bescherming van de consument en ter bevordering van de elektronische handel. Vervelend voor de consument wordt het echter op het moment dat een webwinkel, om wat voor reden dan ook niet voldoet aan één of meerdere van deze wettelijke plichten.

Maar ook vervelend voor webwinkeliers die substantieel investeren in hun webwinkel en vervolgens aan moeten zien hoe concurrenten de regels aan hun laars lappen en klanten wegkapen. Hier juridisch actie tegen ondernemen is mogelijk, maar lastig. Acties vanuit een toezichthouder tegen webwinkels die niet aan alle regels voldoen zijn sporadisch.

De situatie in Duitsland verschilt met onze situatie. In Duitsland kunnen ondernemers gemakkelijker schadevergoedingen vorderen bij concurrerende winkeliers indien er niet voldaan wordt aan een wettelijke plicht. Dit vanuit het oogpunt van eerlijke concurrentie.

Gelet op de aankomende href="https://webwinkelrecht.nl/diensten/juridisch-advies/toekomstige-wetgeving/">nieuwe consumentenwet zijn er in de Eerste Kamer vragen gesteld over dit onderwerp. Vanuit Europa is de plicht opgelegd om passende, doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sancties op naleving van de wet te verzekeren. In de Tweede Kamer is bij de toelichting van de wet gesteld dat deze voldoende aanwezig zijn.

De leden van de Eerste Kamer zetten hier href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33520/kst-33520-B?resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4">vraagtekens bij. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) (en niet langer de Consumentenautoriteit, zoals de Eerste Kamer de oude naam nog gebruikt) is de instantie belast met de handhaving. De ACM kan boetes opleggen tot € 78.000,- voor overtredingen van de huidige wet. Overtredingen zoals het niet vermelden van een e-mailadres of vestigingsadres, of schimmige prijsvermeldingen. Leden van de Eerste Kamer vragen zich af of dit genoeg is. Zij vragen de Tweede Kamer waarom er gekozen is voor € 78.000,- en niet bijvoorbeeld voor een percentage van de wereldwijde omzet van een aanbieder.

De vraag is of de handhaving er, door invoering van de nieuwe wet, anders uit gaat zien. Zullen webwinkels die geen methode om (een deel van) de bestelling achteraf te betalen aanbieden een boete riskeren? Of webwinkels die regels omtrent het herroepingsrecht of garantie verkeerd interpreteren of volledig negeren. Of zal het blijven bij klagende consumenten en concullega’s?