Home / Nieuws & Blogs / Is de elektronische polis van HEMA verzekeringen rechtsgeldig?

Is de elektronische polis van HEMA verzekeringen rechtsgeldig?

| 9 augustus 2007

HEMA verzekeringen biedt de mogelijkheid om direct verzekeringen af te sluiten. De verzekeringspolis van HEMAÂ wordt per e-mail toegezonden, maar is een elektronische polis rechtsgeldig?

De polis is een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen (artikel 156, lid 1 Rv). De polis is belangrijk voor de klant, omdat de polis dwingend bewijs op zou kunnen leveren tegen de verzekeraar.

De wet bevat een artikel (artikel 6:227a BW) waarin staat dat overeenkomsten die schriftelijk kunnen worden aangegaan ook langs elektronische weg tot stand zou den kunnen komen. Dit artikel is alleen niet van toepassing op de langs elektronische weg gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook de polis valt niet onder het voorgenoemde artikel.

Een elektronische polis heeft dan ook niet dezelfde bewijskracht als een schriftelijke polis. Om wel dezelfde bewijskracht toe te kunnen kennen aan een elektronische polis zal er een nieuwe wet moeten komen. Daarom wordt er een voorstel gedaan om een nieuw artikel in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op te nemen. Zo wordt het voor een verzekeraar mogelijk om een elektronische polis aan haar klanten te verstekken.

Het nieuwe wetsvoorstel zal een bepaling bevatten waarin staat dat de authenticiteit van de elektronische polis in voldoende mate kan worden gewaarborgd en dat de elektronische polis moet worden voorzien van een elektronische handtekening in de zin van artikel 3:15a BW.

HEMA verzekeringen plaatst een gescande handtekening. Deze handtekening geeft geen zekerheid over de authenticiteit en integriteit van de elektronische polis.

Conclusie:

Het uitbrengen van een elektronische polis door HEMA verzekeringen is juridisch gezien onjuist.