Home / Nieuws & Blogs / Is een webwinkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkocht product?

Is een webwinkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkocht product?

| 2 november 2012

Stel je verkoopt als webwinkelier een product en dat functioneert niet goed. Dan ben je als verkoper aansprakelijk en moet een defect of fout door jou hersteld worden. Eventueel moet het product vervangen worden of krijgt de klant zijn of haar geld terug. Dit zijn de zogenaamde conformiteitsregels, ofwel wettelijke garantie. Maar wat nu als het defect schade veroorzaakt aan iets anders?

Het is lastig voor te stellen, maar stel een televisie ontploft en je hebt letselschade of een waterbed gaat lekken en de net nieuwe eikenhoutenvloer verandert in drijfhout, wat dan? Als dit ontstaat door een gebrek aan het product, is conform de conformiteitsregels, de verkoper aansprakelijk voor het gebrek zelf en moet hij de tv of het waterbed vervangen/herstellen. Maar voor de schade die dit heeft veroorzaakt, kan  ook de producent worden aangesproken (art: 7:24 BW). De winkelier is hier in beginsel dus gelukkig niet aansprakelijk voor.

Er zijn wel wat eisen voordat er sprake is van productaansprakelijkheid. Zo moet er conform art. 6:185 BW en 6:186 BW sprake zijn van een zogenaamd veiligheidsgebrek. Dat houdt in dat het product niet de veiligheid biedt, die je zou verwachten als klant. Verder geldt voor materiële schade wel een ondergrens van €500,-. Een soort eigen risico dus. Overigens moet de schade wel bewezen worden en dat is aan de klant om dat te doen. Daarnaast is het wel aan de verkoper om bijvoorbeeld mee te werken bij een ingediende klacht of schadeclaim en te helpen de producent te vinden en gegevens van de producenten te vertrekken aan de klant.

Is de winkelier nooit aansprakelijk voor gevolgschade? Nee, er zijn gevallen waarin ook de winkelier aansprakelijk is en er niet alleen naar de producent gewezen kan worden. Dat zijn onder andere de gevallen waarbij de verkoper wist of behoorde te weten van het gebrek of als hij heeft toegezegd dat het gebrek er niet is of nooit zal ontstaan. (art 7:24 BW)

Daarnaast geldt bijvoorbeeld dat als je als winkel een product van buiten de Europese Unie importeert je mede aansprakelijk wordt naast de producent. Ook geldt als de producent niet te achterhalen is, de winkelier mede aansprakelijk kan zijn. Uit dit laatste blijkt ook weer dat het loont om mee te werken als een klant een klacht heeft die op productaansprakelijkheid berust.