Home / Nieuws & Blogs / Is embedden een auteursrechtinbreuk in België?

Is embedden een auteursrechtinbreuk in België?

| 26 april 2013

Zoals ik in mijn vorige blog heb beschreven kan het embedden van radiostreams, zonder toestemming en onder bepaalde voorwaarden, een auteursrechtinbreuk zijn. Maar geldt dit ook voor YouTube-filmpjes? Heel even dacht ik dat er een eenduidig antwoord op deze vraag kan worden gegeven, toen ik dit Belgisch arrest las.

Het Hof van Beroep in Brussel heeft op 19 maart jl. geoordeeld dat het embedden van een auteursrechtelijk beschermde YouTube-film mag. In een strafzaak (!) besloot het Belgische hof dat er geen inbreuk wordt gepleegd op het auteursrecht.

De Belgische film ‘Fait d’Hiver’ is ooit zonder toestemming op YouTube geplaatst. Een fan (niet de uploader) plaatste de film via een embedded link in 2008 op de website GarageTV.be. GarageTV.be was een social media platform, waarop gebruikers filmpjes konden plaatsen. Op zijn profiel stonden ook advertenties, waarmee hij kleine inkomsten maakte. De auteursrechthebbenden van de film "deden strafklacht" tegen de fan vanwege het (strafbare) inbreuk maken op hun auteursrecht. In de Belgische Auteurswet staat dat hij die kwaadwillig of bedrieglijk inbreuk pleegt op het auteursrecht en de naburige rechten, schuldig is aan het misdrijf van namaking. Het hof sprak de fan vrij.

De fan ging er vanuit – en mocht er terecht van uitgaan – dat content die op YouTube aangeboden wordt geen inbreuk maakt op iemands auteursrechten. Het hof baseerde zijn oordeel aan de hand van de algemene voorwaarden van YouTube die de gebruiker waarborgt dat de uploader over de nodige toestemming beschikt en dat iedereen een melding van auteursrechtinbreuk kan doen. Uit het feit dat de fan twee cent per aanklikken van de advertenties verdiende, blijkt niet dat hij de intentie had om een inbreuk te begaan. Er is geen sprake van het moreel element van het misdrijf, namelijk bedrieglijk opzet.

Dit Belgisch arrest is zeer interessant en toont aan dat de Belgische rechter een goed gevoel heeft voor de hedendaagse informatiemaatschappij. Internetgebruikers mogen ervan uitgaan dat content op YouTube geen inbreuk maakt op het auteursrecht en dat hier naartoe gelinkt, en embed, mag worden. Het is de taak van de platformen, als YouTube, om hun eigen content te controleren en de toegang tot inbreukmakende content te blokkeren. Ook blijkt uit de enkele aanwezigheid van advertenties op een site niet op voorhand dat er een intentie is om inbreuk te plegen.

Of de Nederlandse rechter in een soortgelijke zaak inspiratie zal halen uit dit arrest of toch de lijn uit de GeenStijl/Sanoma en Nederland-FM zaken zal volgen, is op dit moment niet duidelijk. Er is naar mijn weten geen rechtszaak aanhangig over het embedden van een YouTube-film.

De discussie over de auteursrechtelijke status van linken zal in ons land nog even doorgaan. GeenStijl heeft reeds aangekondigd in hoger beroep te gaan en het antwoord op de prejudiciële vragen moet het Europese Hof nog geven. Onlangs hebben 17 hoogleraren auteursrecht een advies uitgebracht aan het Europese Hof dat hyperlinken (en embedden) onrechtmatig kan zijn, maar dat het geen auteursrechtelijke openbaarmaking is.

The saga continues…