Home / Nieuws & Blogs / Is scrum dum(b)?

Is scrum dum(b)?

| 29 september 2011

Ik krijg de laatste tijd nogal wat vragen met betrekking tot scrum projecten. Wat te doen met een situatie waarin de klant niet in staat is te betalen, maar ook nog niets geleverd heeft gekregen? En hoe zit het dan met de kosten die de leverancier, in opdracht van de klant, heeft gemaakt?

Scrum
Scrum (term uit de rugbysport) valt te zien als een raamwerk voor agile management van het ontwikkelen van software. Deze ontwikkeling wordt gekenmerkt door gebruik te maken van multidisciplinaire teams (slechts een paar man) die door middel van zogenaamde ''sprints'' software produceren. Bij deze korte sprints (vaak twee tot vier weken) staan samenwerking, goede communicatie (dagelijkse scrum meeting), verantwoordelijkheid en flexibiliteit hoog in het vaandel. Bij een Scrum project is de klant nauw betrokken en is er voortdurend de mogelijkheid van snelle bijsturing. Ondanks dat de klant dus nauw betrokken is bij het proces schuilen er wel degelijk juridische valkuilen.

Afspraken
Zoals bovenstaand beschreven, kan een scrum project op een efficiënte en flexibele wijze plaatsvinden en zowel voor de ontwikkelaar als de klant voordelig zijn. Echter is het van groot belang om duidelijke afspraken te maken. Om conflicten te voorkomen dient er in ieder geval duidelijkheid te bestaan over:

-betalingsvoorwaarden
-oplevering (termijnen)
-de omvang van de op te leveren sprints (hangt de omvang samen
met de functionaliteit van de opgeleverde sprints)
-garantie
-aansprakelijkheid
-afspraken over meerwerk
-overmacht
-wanprestatie
-opschorting
-opzegging

Indien u als klant akkoord gaat met de toepassing van de algemene voorwaarde van de leverancier, zult u deze bovengenoemde zaken vaak tegenkomen. Lees deze voorwaarden dan ook goed voor u ze accepteert. U zult zien dat zij vaak voordelig zijn voor de leverancier.

Opschorting
Met opschortingsrecht wordt bedoeld dat als een partij, leverancier of klant, zich niet aan de afspraak kan houden, de andere partij zijn verplichtingen kan uitstellen ten opzichte van de desbetreffende partij. Zo kan de leverancier zijn verplichtingen uitstellen totdat de klant voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Aan de andere kant kan de klant zijn betaling opschorten in het geval de leverancier niet voldoet aan de afspraken (levert niet de overeengekomen sprints). Het is van belang te weten dat de omvang van deze rechten contractueel kunnen worden vastgelegd.

Wanprestatie
Indien een overeenkomst niet correct wordt nagekomen en daardoor schade wordt geleden door de wederpartij, kan sprake zijn van wanprestatie.
Indien het de klant dus kan worden toegerekend dat hij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en de leverancier daardoor schade lijdt (gemaakte kosten), dient de klant deze kosten te vergoeden.

Tip: wees bij het aangaan van een scrum project op de hoogte van de (toepasbare) algemene voorwaarden en besteed de nodige aandacht aan de vast te leggen afspraken!