Home / Nieuws & Blogs / Ja, de curator heeft recht op de administratie!

Ja, de curator heeft recht op de administratie!

| 24 februari 2015

Als de curator bereid is een redelijke vergoeding te betalen, dan heeft hij recht op toegang tot de administratie van de failliet in de cloud. Eerder kwamen we ook al tot deze conclusie. Nu wordt dat in een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant bevestigd. Er wordt aan toegevoegd dat eventuele contractuele afspraken hier geen afbreuk aan kunnen doen. De curator heeft namelijk recht op de administratie op grond van de wet. Onderlinge afspraken brengen daar geen verandering in.

De curatoren van een groep failliete bv’s hadden Phoenix Investment Management bv en Detron Information Technology bv in rechte aangesproken om toegang te krijgen tot de administratie van de failliete bv’s. Phoenix beheerde de administratie van de failliete bv’s en had de administratie opgeslagen in de cloud bij Detron. De rechter heeft besloten dat Detron de omgeving moet herstellen en de curatoren toegang moet verlenen. Phoenix werd verboden tegen te werken. Als Phoenix handelingen verricht met als doel de curator(en) te belemmeren bij de uitvoering van hun recht op inzage, dan zal Phoenix een dwangsom moeten betalen.

Er wordt trouwens meer geprocedeerd in het kader van de faillissementen van bv’s uit deze groep. Ook de Berzona bv behoort/behoorde tot deze groep bv’s. De Berzona bv is echter niet failliet gegaan. Dat ondanks de verwoede pogingen van ABN AMRO. Lees hier meer over de uitkomsten in deze zaak.