Home / Nieuws & Blogs / Ja, klantgegevens moet je soms ook afgeven zónder gerechtelijk bevel

Ja, klantgegevens moet je soms ook afgeven zónder gerechtelijk bevel

| 30 oktober 2012

Regelmatig krijgen wij vragen van hostingbedrijven die een sommatie van een advocaat of andere klager hebben gehad. Deze wil dan de naam en adresgegevens van een klant, omdat die op het hostingaccount iets stouts gedaan zou hebben. Dat varieert dan van smaad tot schending van auteursrechten of aanbieden van een torrentsite. Veel hosters denken dat ze dergelijke sommaties mogen negeren: kom maar met een gerechtelijk bevel anders geven we niets af, zeggen ze dan. Maar dát is in strijd met de Nederlandse jurisprudentie.Het is inderdaad in Nederland écht zo dat je NAW-gegevens van je klant moet afgeven als een derde daarom vraagt, mits aan zekere voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden zijn:

  1. de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk;
  2. de derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens;
  3. aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen;
  4. afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de websitehouder (voor zover kenbaar) brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

Jij als hoster moet deze vier punten aflopen. Doe je dat niet, of doe je dat verkeerd, én lijdt de derde daardoor schade, dan moet jij als hoster die schade vergoeden. Zie ook het recente vonnis tegen hoster XSNetworks waar de rechter hen aansprakelijk hield voor de schade die stichting Brein leed.Het argument hierachter is dat als deze vier punten in het voordeel van de derde uitpakken, er geen reden meer is voor jou om te zeggen "ga maar naar de rechter" en afgifte te weigeren.

Dat je hiermee op de stoel van de rechter komt te zitten is zeker waar, maar de Hoge Raad vindt dat geen probleem. Je hebt als bedrijf een stukje verantwoordelijkheid en je kunt altijd juridisch advies inkopen. Leer dus deze vier punten uit je hoofd en oefen met de afweging maken want je je gaat écht betalen als je dat niet doet en een klager zet door. (En je mag gillen dat het belachelijk is wat je wilt maar dit ís de stand van zaken en daar heb je het maar mee te doen).

Er is een Europese uitspraak die erop lijkt te wijzen dat er echt een wét moet komen waarin staat wanneer een hoster zonder gerechtelijk bevel tot afgifte overgaat. Dan moet je dus nog steeds die afweging maken maar in de wet staat dan letterlijk welke afweging het is. Alleen hebben we hier in Nederland de gekke opvatting dat een door de Hoge Raad verzonnen norm (afgeleid uit 6:162 BW) hetzelfde is als een wet in formele zin, dus ik vermoed dat die wet er niet komt. Je hierop beroepen is in theorie een optie maar wel een dure, want je zult tot aan het Europese Hof je gelijk moeten betogen.

Maak gratis een notice-and-takedownformulier met onze generator op JuriDox. Of bestel met 20% korting de hostingbundel op JuriDox.