Home / Nieuws & Blogs / IT-recht jurisprudentieblog | januari 2023

IT-recht jurisprudentieblog | januari 2023

| 1 februari 2023

Het IT-rechtsgebied is en blijft volop in ontwikkeling. We zien veel nieuwe technologieën, innovatieve bedrijfsmodellen en daarop van toepassing zijnde (nieuwe) wet- en regelgeving voorbijkomen. Door jurisprudentie hierover leren we veel over hoe het IT-recht uiteindelijk wordt toegepast. In deze blog zetten we diverse uitspraken van de maanden december en januari op een rij.

Amazon maakt inbreuk op het merk Louboutin via advertenties van derde verkopers

Op 22 december 2022 heeft het Hof van Justitie van de EU uitspraak gedaan in de zaak tussen Christian Louboutin en Amazon. De Luxemburgse rechter had prejudiciële vragen gesteld over de interpretatie van artikel 9, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk. Amazon had regelmatig verkoopaanbiedingen geplaatst voor schoenen met rode zolen zonder toestemming van Christian Louboutin, eigenaar van het zogeheten positiemerk "rode zool" voor hoge hakken. De rechter in eerste aanleg vroeg zich af of Amazon aansprakelijk kon worden gesteld voor het aanbieden van de schoenen op zijn platform. Het Hof oordeelde dat als gelijke of overeenkomstige tekens van merken worden getoond op een online marktplaats van Amazon, deze tekens alleen door klant-verkopers worden gebruikt en niet door de beheerder van de websites zelf. Echter, de websites van Amazon bevatten ook verkoopaanbiedingen van Amazon zelf. Hierdoor kan Amazon aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van het merk van Louboutin, als derde verkopers zonder toestemming van Louboutin hoge hakken met een rode zool aanbieden op de websites van Amazon. Dit is het geval omdat Amazon tegelijkertijd verkoop aanbiedingen weergeeft voor goederen die hij zelf verkoopt, het Amazon logo op alle verkoopaanbiedingen weergeeft en aan derden verkopers aanvullende diensten aanbiedt, zoals opslag en verzending van de goederen.

Ontvreemden van cryptovaluta door werknemer levert een onrechtmatige daad jegens werkgever op

Litebit, een platform waar klanten cryptovaluta kunnen verhandelen, heeft een zaak aangespannen tegen een van zijn werknemers (gedaagde) in verband met verdwijning van diverse cryptovaluta op het platform. Na een intern onderzoek in 2019 bleek dat gedaagde eigenhandig meerdere cryptovaluta had ontvreemd. Dat kon hij, omdat hij vanwege zijn functie toegang had tot alle klantenaccounts. Nadat gedaagde met de onderzoeksresultaten is geconfronteerd heeft hij de ontvreemding toegegeven en is op staande voet ontslagen. Gedaagde heeft voor €152.842,14 aan cryptovaluta ontvreemd van klanten van Litebit. Dit bedrag vordert Litebit van gedaagde, omdat zij volgens de algemene voorwaarden verplicht is om gestolen cryptovaluta van klanten uit eigen middelen aan te vullen. De rechtbank heeft de vordering toegekend op grond van onrechtmatige daad.

Onrechtmatig gebruik van foto’s en thumbnails na licentieperiode

In deze zaak heeft eiseres, die een eenmanszaak voert in professionele fotografie, herhaaldelijk licenties verstrekt aan Cobra Art Company B.V. (hierna: Cobra Art) voor het gebruiken en verkopen van haar foto's voor commerciële doeleinden. Eiseres ontdekte dat Cobra Art na het verlopen van de licentieperiode meerdere foto's die tijdens de licentieperiode in licentie waren gegeven, heeft verkocht en gebruikt voor diverse Google-advertenties. Eiseres is van mening dat Cobra Art inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrechten door foto's en thumbnails (foto's met een lage resolutie) aan haar wederverkopers te verstrekken. Cobra Art ontkent dit en stelt dat de wederverkopers zelf verantwoordelijk zijn voor de inbreuken op de auteursrechten van eiseres. De rechtbank gaat hier niet in mee. Volgens de rechtbank heeft Cobra Art wel degelijk inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eiseres door mee te werken aan het voortbestaan van de inbreuken van de wederverkopers. Cobra Art heeft door het gebruik en verkoop van de foto's buiten de licentieperiode en het verveelvoudigen van de thumbnails inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eiseres. Bovendien beschouwt de rechtbank de schadeclaims die Cobra Art aan eiseres heeft gestuurd als reactie op de sommaties van eiseres aan wederverkopers als een onrechtmatige handeling.