Home / Nieuws & Blogs / Kamp gaat nog steeds “binnenkort” de cookiewet wijzigen

Kamp gaat nog steeds “binnenkort” de cookiewet wijzigen

| 13 mei 2013

Er is nog steeds geen voorstel tot wijziging van de cookiewet. Maar Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft in een title="Speech Kansen voor Nederland in de interneteconomie" href="http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ict/documenten-en-publicaties/toespraken/2013/05/07/kansen-voor-nederland-in-de-interneteconomie.html">speech over “Kansen voor Nederland in de interneteconomie” wel laten weten dat dit onderwerp nog op de agenda staat.

“Ten slotte moeten we zorgen voor een goede bescherming van persoonsgegevens. Bedrijven hebben duidelijkheid nodig over waar ze die gegevens wel en niet voor mogen gebruiken. Daar zal de Europese Verordening Dataprotectie een belangrijke rol bij spelen.

Tegelijkertijd moeten bedrijven de ruimte hebben om te innoveren. Ze moeten persoonsgegevens op een verantwoorde manier kunnen gebruiken. Ook bij e-privacy gaat het dus om het vinden van de balans, in dit geval de balans tussen beschermen en innoveren.

Dat is niet eenvoudig, zoals we hebben gemerkt in de discussie rond de cookie-wetgeving. Ik ga binnenkort de Telecommunicatiewet wijzigen, zodat de regels voor cookies minder gedoe opleveren voor gebruikers en beter uitvoerbaar worden voor bedrijven. Uiteraard zonder dat de privacy van gebruikers in het geding komt. Dat is ook precies het doel van de Europese richtlijn terzake.”

Ik ben benieuwd wanneer het voorstel er eens eindelijk komt…