Home / Nieuws & Blogs / Kan ik de domeinnaam van mijn naamgenoot opeisen?

Kan ik de domeinnaam van mijn naamgenoot opeisen?

| 31 augustus 2011

Stel, u bent een portretschilder in het noorden van het land en al jaren actief onder de naam Piet Portret. Om met uw tijd mee te gaan, en geïnteresseerden te laten zien wat uw allemaal kunt, besluit u een website op te starten. Zo gezegd zo gedaan: www.pietportret.nl is geboren. De website is meteen een groot succes en uw klanten vinden het geweldig de portretten van hun kinderen daar terug te vinden.

Uw geluk is echter van korte duur, want een jaar later blijkt dat een andere portretschilder uit het zuiden van het land de vindbaarheid van uw website verstoort. Niet zo heel raar want hij heet ook Piet én is portretschilder. Hij noemt zich dan ook Piet Portret en gebruikt de domeinnaam www.piet-portret.nl. Erg verwarringwekkend! Zou u de Piet Portret uit het zuiden van het land kunnen verbieden die naam voor zijn bedrijf (als handelsnaam) en in zijn domeinnaam te gebruiken?

De Handelsnaamwet zegt dat het in principe verboden is een handelsnaam te gebruiken die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van een ander wanneer de ander die naam al eerder rechtmatig gebruikte voor zijn onderneming. Stel dus dat u eerder de naam Piet Portret hanteerde, dan lijkt het nu dat u met succes tegen de andere portretschilder zou kunnen optreden.

Er is echter een zinnetje in de wettekst dat roet in het eten kan gooien. De wet eist namelijk dat de gelijkenis van de handelsnamen betrekking moet hebben op de “aard en de plaats, waar zij gevestigd zijn” waardoor verwarring tussen de ondernemingen te vrezen is. Wanneer de portretschilder uit het noorden zich dus alleen op klanten uit zijn regio richt en de portretschilder uit het zuiden zich alleen op klanten uit zijn regio is er geen sprake van voldoende verwarring volgens de wet. Gelijksoortige ondernemingen die in verschillende delen van het land gevestigd zijn kunnen namelijk best naast elkaar bestaan. Mijn favoriete Pizzeria Toscana bestaat bijvoorbeeld ook op meerdere plaatsen. Zo is het ook met portretschilders. De klant uit het noorden die zijn Piet Portret zoekt zal op zoek gaan naar die Piet Portret wanneer hij op de website van Piet Portret in het noorden belandt en andersom.

Dat de websites voor heel Nederland (en de rest van de wereld) toegankelijk zijn maakt nog niet dat men zich op heel Nederland richt, zo bleek uit twee rechtszaken over websites van cafés. Alleen wanneer u kunt aantonen dat dit wel het geval is, bijvoorbeeld doordat u landelijke reclame campagnes heeft gevoerd, zou er sprake kunnen zijn van landelijke bekendheid en zou u met succes kunnen optreden tegen de andere partij. Lees meer over domeinnamen en handelsnamen.