Home / Nieuws & Blogs / Kan je advocaat mee naar de mediationbijeenkomst(en)?

Kan je advocaat mee naar de mediationbijeenkomst(en)?

| 15 juli 2013

De bijstand van een advocaat (bijvoorbeeld de huisadvocaat) of van rechtsbijstand sluit mediation niet uit. Hoewel bijstand geen `must` is, kunnen partijen die dat wensen, beslissen hun advocaten wel mee te nemen naar de mediation.

Het voordeel van een advocaat of adviseur is dat hij of zij afstand kan bewaren van het probleem van de cliënt (als het goed is, tenminste). Een advocaat die gelooft in mediation kan een grote steun zijn voor zijn cliënt bij een mediation. Dat een cliënt zich een hele mediation zou laten vertegenwoordigen door zijn raadsman, is echter niet in het belang van de cliënt. Die optie is dan ook uitgesloten.

Hieronder een aantal belangrijke voordelen wanneer cliënten zich laten bijstaan maar niet vervangen door hun raadsman:

  1. Er kunnen geen misverstanden ontstaan tussen cliënt en advocaat over wat gebeurd is tijdens de mediation;
  2. Als zowel cliënten als advocaten deelnemen, kunnen ze de mediationsessie samen voorbereiden, wat stress bij cliënten kan wegnemen;
  3. Doordat de cliënt erbij is, zal de raadsman het belang van zijn eigen cliënt steeds voor ogen houden en zullen er geen `eigen` belangen spelen;
  4. Cliënten kunnen nog steeds hun verhaal vertellen in hun eigen woorden en horen ook het verhaal en de beweegredenen van de andere zijde, zonder dat er een buffer tussen zit die dat verhaal kan kleuren;
  5. Door de kennis die cliënten hebben van de feiten en van hun organisatie kunnen zij creatievere, minder voor de hand liggende oplossingen aandragen, en bij twijfel over die opties kunnen hun advocaten raad geven;
  6. Doordat cliënten maar ook hun advocaten aanwezig zijn, kunnen onderhandelingen uitgebreider gevoerd worden omdat voorstellen meteen kunnen worden geëvalueerd en ook tegenvoorstellen kunnen worden gedaan. Zo kunnen beslissingen ook ter plaatse worden genomen indien gewenst;

Het is om bovenstaande redenen voor de hand liggend dat cliënten tijdens de mediation zelf hun verhaal vertellen.

Denk dus zeker niet dat advocaten op de voorgrond moeten treden tijdens een mediation om hun uurtarief waard te zijn. In tegendeel. De meerwaarde van de bijstand van een advocaat ligt elders. Een advocaat kan zijn cliënt voorbereiden op de mediation en de aanwezigheid van de advocaat tijdens de mediation kan al voldoende zijn om spanning en anticipatie bij de cliënt weg te nemen.

Op het moment dat een cliënt bepaalde aspecten vergeet, kan een advocaat aanvullen waarna beiden de mediationsessie kunnen evalueren met het oog op de volgende bijeenkomst. Cliënten die hiertoe aangemoedigd worden door hun raadsman kunnen ook nadenken over mogelijke toegevingen en bedenken wat in ieder geval niet aanvaardbaar is.

Conclusie: Partijen hoeven zich niet te laten bijstaan tijdens een mediation. Doordat cliënten de tijd en ruimte krijgen is bijstand door een advocaat niet noodzakelijk. Maar een advocaat die zijn cliënt steunt tijdens de mediation is wel  degelijk zijn geld waard.