Home / Nieuws & Blogs / Kansspelen: Regeling werving, reclame en verslavingspreventie van kracht

Kansspelen: Regeling werving, reclame en verslavingspreventie van kracht

| 5 juli 2013

Een aantal weken geleden blogde ik over het wetsvoorstel online kansspelen en de mogelijkheid voor aanbieders van online kansspelen om vanaf 1 januari 2015 een vergunning te verkrijgen. Tevens werd duidelijk dat Nederlandse aanbieders wel aan een aantal strenge eisen moeten voldoen. Een aantal van deze eisen zijn te vinden in het Besluit en de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, dat per 1 juli 2013 in werking is getreden. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste voorwaarden waar kansspelaanbieders per 1 oktober aan dienen te voldoen.

Wervings- en reclameactiviteiten
Op het gebied van wervings- en reclameactiviteiten ten aanzien van kansspelen, dienen de vergunninghouders aan een aantal voorwaarden te voldoen.

 • Vergunninghouders mogen hun wervings- en reclameactiviteiten niet richten op kwetsbare groepen zoals minderjarigen;
 • Agressieve en misleidende reclame is verboden;

Onlangs oordeelde het gerechtshof in Den Haag nog dat de Staatsloterij zich schuldig had gemaakt aan misleidende reclame.

 • Geen tv-reclame voor kansspelen uitzenden tussen 6:00 en 19:00 uur, met uitzondering van neutrale vermelding van sponsoring van media-aanbod;
 • Vergunninghouders moeten verslag uitbrengen aan de Kansspelautoriteit over hun reclame- en wervingsactiviteiten; denk aan vermelding van aantal klachten over hun reclame-uitingen, aantal aanmeldingen bij het Bel-me-niet-register etc;
 • Een uitgebreide informatieplicht naar de consument over bijvoorbeeld: winstbepaling, prijzen, kansspelbelasting, deelneemkosten, verbod deelname minderjarigen, gevaar kansspelverslaving, waarborg privacy deelnemers;
 • Ook zijn er voorwaarden aan de wijze waarop deze informatieplicht wordt uitgevoerd.

Preventie
Met het oog op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van kansspelaanbieders en ter preventie van verslaving dienen vergunninghouders, althans de leidinggevenden, te voldoen aan bepaalde kennisvereisten. Deze kennisvereisten worden nog verder uitgewerkt en er zullen stukken worden aangewezen die als bewijs moeten dienen waaruit blijkt dat de leidinggevenden inderdaad voldoen aan deze kennisvereisten.

Wel valt in de regeling te lezen dat in ieder geval kennis over de volgende punten onder de kennisvereisten valt.

 • risico’s van kansspelverslaving die zien op het betreffende kansspel;
 • de sociale gevolgen van kansspelverslaving en de daarbij behorende gedragskenmerken;
 • hulpverlening bij kansspelverslaving;
 • kennis van de wet en andere regelgeving inzake kansspelen;
 • gedragscodes die binnen de branche gelden.

De Kansspelautoriteit dient de naleving van dit besluit en de regeling door de kansspelaanbieders te gaan handhaven.