Home / Nieuws & Blogs / Korte update nieuwe consumentenwet

Korte update nieuwe consumentenwet

| 26 juli 2013

class="MsoNoSpacing"> De veranderingen in de regelgeving aangaande koop op afstand komen steeds dichterbij. Hoewel de stemmingsronde is opgeschoven tot na het zomerreces is er nog een wel een href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33520/kst-33520-7?resultIndex=4&sorttype=1&sortorder=4">Nota naar aanleiding van het Verslag uitgekomen met een aantal antwoorden op onduidelijkheden uit het wetsvoorstel. In een aantal blogjes zal ik een paar zaken behandelen die opvallen in het Verslag. class="MsoNoSpacing">Een interessante vraag is en blijft wat producten zijn die snel bederven en/of verouderen. Voor deze producten geldt immers geen herroepingsrecht. Let er op dat dit wel vermeld wordt op de website, dat is namelijk een verplichting. class="MsoNoSpacing">De Kamer stelt:
class="MsoNoSpacing">Het is niet mogelijk om in het algemeen criteria te geven voor deze uitzondering: of er sprake is van een zaak die snel bederft of beperkt houdbaar is, zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Het ligt wel voor de hand dat de beperkte houdbaarheid ziet op de periode waarbinnen het recht van ontbinding van de overeenkomst kan worden ingeroepen.Het is verder aan de rechter of de ACM (Autoriteit Consument en Markt)om te bepalen of een ondernemer zich terecht beroept op de uitzondering.
class="MsoNoSpacing">Niet echt een duidelijk antwoord, maar toegegeven; het is ook lastig te bepalen welke producten hier wel en welke niet onder vallen. Wat wel duidelijk is (en reeds was), is dat de verkoper moet bewijzen dat een product “beperkt houdbaar is”. Logisch ook, want hij sluit het immers uit en moet de consument daarover informeren. class="MsoNoSpacing">Overigens is de aanname dat de houdbaarheid ziet op de periode waarbinnen het recht op ontbinding geldt, wel wat kort. href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33520/kst-33520-3?resultIndex=13&sorttype=1&sortorder=4">De Memorie van Toelichting stelt ook dat het moet gaan om producten die kunnen bederven binnen de ontbindingstermijn. In mijn ogen is dat een te kort berekende periode. Voordat een product terug is bij de verkoper, kan er immers vier href="https://webwinkelrecht.nl/contracten-en-algemene-voorwaarden/verandering-door-nieuwe-europese-richtlijn-consumentenrechten-6-spelregels-herroepingsrecht/">weken over heen gegaan zijn. Je hebt immers twee weken om te ontbinden en twee weken daarna om het terug te sturen. Daarom moet de houdbaarheid wel ruimer getrokken worden dan de 14 dagen, anders kun je als verkoper alsnog de spullen weggooien als deze eenmaal retour gekomen zijn.

Wilt u trouwens meer weten over de nieuwe wet en regelgeving, schrijf u dan alvast in voor onze href="https://www.ictrecht.nl/diensten/trainingen/e-commerce/">workshop/training.