Home / Nieuws & Blogs / KPN beboet wegens schending Wet Koop op Afstand

KPN beboet wegens schending Wet Koop op Afstand

| 30 oktober 2009

De Consumentenautoriteit heeft KPN een boete opgelegd van EUR 9.500,=  voor het niet correct informeren van consumenten over hun rechten, zo meldde de overheidsinstantie gisteren. Wie bij KPN een abonnement afsloot, ontving een bevestigingsbrief met daarin informatie over het recht van opzegging conform de Wet Koop op Afstand. Echter, in die brief werd de verkeerde termijn gemeld: zeven dagen vanaf dagtekening van de brief, in plaats van vanaf ontvangst van de brief.

Een bedrijf dat abonnementen (diensten) levert aan consumenten, kan contracten daarover via internet laten sluiten. Zo'n overeenkomst valt onder de Wet Koop op Afstand. Deze wet schrijft voor dat de consument zeven werkdagen heeft om deze weer te annuleren.

Bedrijven melden echter vaak niet of niet juist hoe deze termijn tot stand komt. De enige juiste wijze is zeven werkdagen vanaf de dag van ontvangst van de bevestigingsbrief. KPN wordt hier nu voor op de vingers getikt, en heeft al toegezegd de brief aan te passen.

Overigens zit er een belangrijke beperking aan dit recht: als de consument er zelf voor kiest de dienst al af te nemen voordat deze zeven werkdagen voorbij zijn, dan vervalt het recht. Wie dus inlogt bij een webdienst of gaat bellen via KPN, kan daarna niet meer annuleren.