Home / Nieuws & Blogs / Laptopdoorzoeking na ontslag op staande voet terecht

Laptopdoorzoeking na ontslag op staande voet terecht

| 15 mei 2014

Een bedrijf dat een medewerker ontsloeg omdat hij zich onder meer negatief had uitgelaten over zijn werkgever, heeft zijn laptop volgens de rechtbank terecht onderzocht. Dat meldde Tweakers eerder deze week. De werkgever had voldoende aanleiding om de inhoud van de laptop van de werknemer te doen onderzoeken. Dat onderzoek vond proportioneel plaats en de in die laptop gevonden berichten vormen daarom rechtmatig verkregen bewijs.

De werknemer was in dienst bij het bedrijf Adata, en werd in 2013 op staande voet ontslagen. De man zou diverse sms- en skype-berichten hebben verstuurd die laten we zeggen niet aardig zijn over het bedrijf:

  1. Een uitdraai van de inhoudsopgave van de skype-sessies met ene [ex-werknemer], ex-werknemer van Adata. In deze uitdraai staat bij de onderwerpen onder andere vermeld: 28 juni 2013: ‘taiwan idiot’.
  2. Een uitdraai van de inhoudsopgave van de skype-sessies met [naam 9], [functie] van een Adata vennootschap: “i will tell her to fckhrslve”.
  3. Een sms-bericht van [eiser] aan [collega] met daarop de afbeelding van een stier die een koe penetreert met daarbij de tekst van [eiser]: “I have found an image that explain well the feeling and situation working for adata… I will send you, and remember that you are the cow in that picture and the bull is adata”.
  4. Sms-berichten van [eiser] aan [collega] waarin [naam 3] wordt vergeleken met een ‘snake’, really evil’ en waarin over [naam 3] in seksueel zeer neerbuigende zin wordt geschreven.
  5. Een uitdraai van een skype-sessie met [sollicitante], een sollicitante bij Adata, waarin [eiser] over [naam 3] schrijft: “yes, its a fantastic day cause i am about to throw soe chinese out of the window”.
  6. Een sms-bericht van [eiser] aan [collega], waarin [eiser] over een collega schrijft: (…)’s ego is actually to big to carry in her small ugly irritating body.
  7. Een sms-bericht van [eiser] aan [collega]: “Well, [collega], we will make sales and get the hell out of here. And we sell more from our privat then for adata second half of this year.”
  8. Een skype-bericht aan een voormalige [functie] voor Adata, [naam 10], waarin [eiser] schrijft: “same like you… steal money from adata and fill his pocket with his own company”.
  9. Een skype-bericht van [eiser] aan [ex-werknemer]: “It’s a shit. Only my private business is good. Adata is nreaking the balls”.
  10. Declaraties van [eiser] met betrekking tot telefoonrekeningen die via het bedrijf van [eiser] ([bedrijf eiser]) zijn gelopen.

De werknemer verzette zich tegen het ontslag met onder meer het verweer dat de bovenstaande informatie op onrechtmatige wijze van zijn laptop was gehaald. Immers, hij had al eerder deze informatie gewist zodat de werkgever had moeten weten dat het hier om privé-informatie ging.

De rechter meent echter dat de werkgever wel degelijk de laptop had mogen doorzoeken. Al voor de doorzoeking waren whatsappberichten ter kennis van de werkgever gekomen (via een collega die ze had ontvangen). Dat was voldoende aanleiding om nader onderzoek te doen naar de inhoud van de laptop. Bovendien:

Ook is niet gebleken dat de verificatie van de door [collega] verstrekte informatie op een andere, voor [eiser] minder belastende, wijze had kunnen plaatsvinden. Naar het oordeel van de kantonrechter is voldoende aannemelijk dat het door Adata ingebrachte materiaal rechtmatig is verkregen, althans dat Adata van dit materiaal in de onderhavige procedures gebruik kan maken.

De man kon zich tevens niet herkennen in een aantal berichten die de werkgever had overlegd. Ter zitting had hij geprobeerd een en ander terug te zoeken, maar dat is hem niet gelukt. Daarmee is de rechter niet overtuigd van de onjuistheid van de overlegde logs en transcripties, zodat hij afgaat op de juistheid daarvan.

Er moet nog een bodemprocedure worden gevoerd waarin de juistheid van het ontslag zelf moet worden onderzocht, maar totdat deze is uitgevochten hoeft Adata de man niet terug te nemen.

Onduidelijk voor mij is of Adata een reglement had dat regelde hoe en wanneer zij tot doorzoeking over mocht gaan. Zonder reglement kan een doorzoeking alleen in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden.