Home / Nieuws & Blogs / Let op! Per 1 januari nieuwe btw-regels.

Let op! Per 1 januari nieuwe btw-regels.

| 23 december 2014

Levert u telecommunicatiediensten, omroepdiensten of diensten die worden verricht langs elektronische weg aan consumenten uit lidstaten van de Europese Unie? Denk bijvoorbeeld aan betaalde applicaties, uitgebreide SaaS-diensten of het registreren van domeinnamen. Dan zijn de nieuwe btw-regels vanaf 1 januari 2015 op u van toepassing.

Wat houden deze nieuwe regels in? De grootste verandering is dat de aanbieder van de diensten het btw-percentage in rekening moet brengen dat geldt in de EU-lidstaat van herkomst van de consument. De btw moet dan in dat land worden afgedragen.

Er zijn twee manieren waarop u kunt voldoen aan de nieuwe btw-wetgeving:

  1. U kunt zich in alle, voor u relevante, lidstaten van de Europese Unie registreren en een btw-nummer aanvragen. Vervolgens dient u in al deze lidstaten van de Europese Unie aangifte te doen en btw af te dragen.
  2. Daarnaast is het ook mogelijk om dit alles via de Belastingdienst te laten lopen. Dienstverleners kunnen zich registreren bij de Belastingdienst. Dit wordt ook wel de Mini One-Stop Shop (MOSS) genoemd. In dat geval kunt u aangeven hoeveel stuks per land of per klant verkocht zijn. De Belastingdienst zorgt er dan voor dat het geld naar de desbetreffende lidstaten wordt doorgestuurd. Het is sinds 1 oktober 2014 mogelijk om u hiervoor te registreren. Belangrijk om te weten is dat u zich maar in één lidstaat kunt registreren voor deze regeling.
    Wilt u zich registreren voor deze regeling? Vul dan het formulier Verzoek Registratie in Nederland voor betalen btw in Europese lidstaten in en stuur het formulier naar het adres dat in het formulier staat.

Indien u deze regels niet naleeft, dan hangen de gevolgen af van de wetgeving die van toepassing is. Voorbeeld: verkoopt u online een domeinnaam aan een Duitse consument dan bent u verplicht dit aan te geven in Duitsland. Indien u dit niet doet zijn de gevolgen afhankelijk van de Duitse wetgeving.

In Nederland geldt dat u een naheffing kunt ontvangen. Daarnaast kunt u ook een boete krijgen en kan er zelfs een gevangenisstraf worden opgelegd. Het is dus belangrijk dat u vanaf 1 januari 2015 voldoet aan de nieuwe btw-regels.